home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

Pamięć na zawołanie

Pamięć na zawołanie
Title: Pamięć na zawołanie
Author:
Translation:Siurawski Marek
Genre: psychology
Table of Contents:

hide Table of Contents

 1. Tony Buzan
 2. Pami e\c na zawolanie
 3. Metody i techniki pami eciowe
 4. Wydanie uaktualnione
 5. Nasze 21 urodziny
 6. Jak pos lugiwa\c sie “Poslugiwaniem sie pamiecia”
 7. Rozdzia l 1.
 8. Czy masz doskona la pamie\c?
 9. Rozdzia l 2.
 10. Sprawd \z swoja pamie\c
 11. (twarze jak na str. 22 - 23 orygina lu)
 12. Rozdzia l 3.
 13. Historia wiedzy o pami eci.
 14. Podpis pod rysunek.
 15. Rozdzia l 4.
 16. Sekrety dzia lania pamieci doskonalej
 17. OBRAZ + AKCJA = PAMI E\C.
 18. Rozdzia l 5.
 19. La\ncuchowa Metoda Skojarze\n (LMS)
 20. Rozdzia l 6.
 21. Zak ladki “obrazkowe”
 22. Rozdzia l 7.
 23. Rymowanki liczbowe
 24. Rozdzia l 8.
 25. Rzymski pok \oj, czyli zakladki mieszkaniowe
 26. Rozdzia l 9.
 27. Zak ladki alfabetyczne
 28. Rozdzia l 10.
 29. Jak zwi ekszy\c o sto procent wiedze, kt\ora zdobyle\s do tej pory
 30. Rozdzia l 11.
 31. Jak d lugo pamietasz?
 32. Rozdzia l 12.
 33. G l\owny System Pamieciowy GPS)
 34. Rozdzia l 13.
 35. Jak zwi ekszy\c o tysiac procent wiedze, kt\ora zdobyle\s do tej pory
 36. Rozdzia l 14.
 37. Jak zapami eta\c rozklad kart
 38. Rozdzia l 15.
 39. Jak podwy zszy\c wsp\olczynnik inteligencji (II) dzieki zapamietywaniau duzych liczb.
 40. Rozdzia l 16.
 41. Jak zapami etywa\c numery telefon\ow
 42. Rozdzia l 17.
 43. Jak zapami etywa\c terminy i godziny spotka\n
 44. Rozdzia l 18.
 45. Jak zapami etywa\c daty z calego stulecia
 46. 377428415375
 47. 144025036146
 48. 0
 49. 1
 50. 2
 51. 3
 52. 4
 53. 5
 54. 6
 55. 1900
 56. 1901
 57. 1902
 58. 1903
 59. 1909
 60. 1904
 61. 1905
 62. 1906
 63. 1907
 64. 1913
 65. 1908
 66. 1915
 67. 1910
 68. 1911
 69. 1917
 70. 1912
 71. 1919
 72. 1914
 73. 1920
 74. 1921
 75. 1916
 76. 1923
 77. 1918
 78. 1924
 79. 1925
 80. 1926
 81. 1927
 82. 1922
 83. 1928
 84. 1929
 85. 1930
 86. 1931
 87. 1937
 88. 1932
 89. 1933
 90. 1934
 91. 1935
 92. 1941
 93. 1936
 94. 1943
 95. 1938
 96. 1939
 97. 1945
 98. 1940
 99. 1947
 100. 1942
 101. 1948
 102. 1949
 103. 1944
 104. 1951
 105. 1946
 106. 1952
 107. 1953
 108. 1954
 109. 1955
 110. 1950
 111. 1956
 112. 1957
 113. 1958
 114. 1959
 115. 1965
 116. 1960
 117. 1961
 118. 1962
 119. 1963
 120. 1969
 121. 1964
 122. 1971
 123. 1966
 124. 1967
 125. 1973
 126. 1968
 127. 1975
 128. 1970
 129. 1976
 130. 1977
 131. 1972
 132. 1979
 133. 1974
 134. 1980
 135. 1981
 136. 1982
 137. 1983
 138. 1978
 139. 1984
 140. 1985
 141. 1986
 142. 1987
 143. 1993
 144. 1988
 145. 1989
 146. 1990
 147. 1991
 148. 1997
 149. 1992
 150. 1999
 151. 1994
 152. 1995
 153. 1996
 154. 1998
 155. 2000
 156. Rozdzia l 19.
 157. Jak zapami eta\c daty i wydarzenia historyczne
 158. Rozdzia l 20.
 159. Jak zapami etywa\c daty imienin, urodzin, rocznice, jubileusze itd.
 160. Rozdzia l 21
 161. Jak zapami etywa\c slowa obcego pochodzenia i uczy\c sie jezyk\ow obcych.
 162. Rozdzia l 22.
 163. Mapy my \sli - notuj, aby zapamieta\c
 164. Rozdzia l 23.
 165. Zapami etywanie nazwisk i twarzy.
 166. Rozdzia l 24.
 167. Jak przypomnie \c sobie to, co pozornie wylecialo z glowy.
 168. Rozdzia l 25.
 169. Jak uczy \c sie do egzaminu.
 170. Rozdzia l 26
 171. Jak zapami etywa\c przem\owienia, dowcipy, role, wiersze oraz tre\s\c artykul\ow i ksiazek.
 172. Rozdzia l 27
 173. Zapami etywanie sn\ow.
 174. Rozdzia l 28
 175. Wnioski i \cwiczenia na przyszlo\s\c.
 176. ZEWN ETRZNA STRONA OKLADKI
 177. INDEKS


Rate this book  


Read this book now: Pamięć na zawołanie

Download (96k) in formats: fb2, epub, mobi, txt, html

close [X]

close [X]
Reviews


Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Pamięć na zawołanie на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha