home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

Тарас Шевченко та його доба. Том 1

Тарас Шевченко та його доба. Том 1
Title: Тарас Шевченко та його доба. Том 1
Author: Симоненко Рем + Берестенко Віктор
Genre: biography
Annotation:Тритомник «Тарас Григорович Шевченко та його доба» – це документально-хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного сина України великого Кобзаря. В ньому зібранні ретельно перевірені документи, що збереглися, автентичні спогади сучасників – друзів і соратників Шевченка, які близько знали поета, а також наукові дослідження, що базуються на об’єктивному відборі фактів, ґрунтовному й неупередженому їх висвітленні. І том розповідає про становення й розвиток Шевченкознавства, про дослідження творчої спадщини великого митця – поета, художника, революціонера, а також про його злиденні роки дитинства і юності а ж до визволення з кріпацтва і вступу до Петербурзької академії художеств.
Year:
Table of Contents:

hide Table of Contents

 1. Віктор Берестенко, Рем Симоненко Тарас Шевченко та його доба. Том 1
 2. ВСТУП
 3. Кілька попередніх авторських зауважень
 4. Потреба й переваги документально-хрестоматійного висвітлення історичних подій
 5. Голова Українського фонду культури поет-академік Борис Ілліч Олійник закликає брати корисне з минулого
 6. Домогтися «правди і тільки правди» про життя й творчість Тараса Григоровича Шевченка
 7. ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО ТА НАША ДОБА
 8. Сучасне наукове видання книги про життя й творчість Тараса Григоровича Шевченка
 9. СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОГО ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА
 10. Перший директор Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка
 11. Реформа вищої школи на Україні
 12. Стара «нова» професура йде до нових вишів
 13. Як професор Багалій викладав історію України
 14. Жадібні до знань слухачі лекцій академіка Дмитра Івановича Багалія
 15. Нова влада піклується про досвідчених учених
 16. Підсумки плідної наукової праці академіка Багалія
 17. Наукові досягнення історика Д. І. Багалія. Перше ґрунтовне захоплення – «мандрівний філософ» Г. Сковорода
 18. Регіональна історія в дослідженнях Д. І. Багалія
 19. Моя громадська справа після Жовтня
 20. Академік Д. І. Багалій – організатор культури й науки в Україні
 21. Про нездійсненні надії Скоропадщини
 22. Академік Багалій – керівник архівної справи в Україні
 23. Науково-дослідна кафедра історії України в Харкові, заснована Багалієм
 24. Академіку Д. І. Багалію доручено створювати академічний Науково-дослідний інститут Тараса Шевченка
 25. Ризький мирний договір 1921 р. та проблема повернення культурних цінностей Польщі
 26. Декрет Совета Народных комиссаров об охране предметов старины и искусства, принадлежащих польскому народу
 27. Діяльність державної комісії по реевакуації на місцях
 28. Перехід на роботу до Академії наук України
 29. РОСІЙСЬКІ РЕВОЛЮЦІЙНІ ДЕМОКРАТИ – ДРУЗІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, ШАНУВАЛЬНИКИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 30. М. Г. Чернишевський – засновник справжнього наукового шевченкознавства
 31. Безпосередній привід до виступу Чернишевського – проавстрійська активність львівського «Слова»
 32. Шкідливість політичної програми львівського «Слова» за оцінкою Чернишевського
 33. «Слово» прагне до того, щоб Галичина отримала статус «провінції Австрійської імперії»
 34. Якої народної освіти домагається «Слово»?
 35. Заяви «Слова» загострюють суперечності між національностями, що населяють Галичину
 36. Соціальні причини існування суперечностей між національностями Галичини
 37. Про прагнення втягти пастирів православної церкви в політичні суперечки
 38. Чернишевський проти давніх зусиль Риму окатоличити українське населення Галичини
 39. Що має забезпечити успіх русинського видання
 40. Діяльність «Слова» потребує корінних змін
 41. До чого спрямована стаття «Русины и их отношения к соседям»
 42. Головна причина злиденного життя національностей Галичини – їх пани-визискувачі
 43. Звернення до авторитету Шевченка переконливо доводить, що становище селян визначає не національність, а соціальний статус
 44. ПЕРШЕ ПРОФЕСІЙНЕ УПОДОБАННЯ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ
 45. М. Г. Чернишевський – засновник наукового шевченкознавства. М. С. Шагінян – одна з його наступниць
 46. Максим Горький про місце й роль Шевченка в розвитку російського мистецтва
 47. Принципова Шевченкова методика мистецтва живопису
 48. Творчість Шевченка пробуджує народні витоки літератури й мистецтва
 49. Реаліст Шевченко-художник – попередник Федотова в зображенні народного селянського побуту
 50. Багатогранність творчості видатного сина України
 51. Основні напрямки й особливості життєвого шляху Шевченка
 52. Шевченка звільнено з кріпацької неволі
 53. «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє»
 54. Розвиток могутнього таланту Шевченка та його місце в українській громаді середини ХІХ століття
 55. Відомий емігрантський історик І. Лисяк-Рудницький про історичну роль Шевченка
 56. Історизм – невід’ємна риса поетичної творчості Шевченка
 57. Про місце і значення історичної спадщини Кобзаря
 58. «Первый историк Украины»
 59. М. О. Добролюбов – перший дослідник історичної спадщини Шевченка
 60. Добролюбов про спорідненість української та російської мов
 61. Добролюбов про історичну поему «Гайдамаки»
 62. Російські революційні демократи наслідують історичну спадщину Шевченка
 63. Симпатії до визвольних прагнень польського народу
 64. Глибинні причини, що визначали загальний спектр українсько-польських взаємин
 65. УКРАЇНСЬКІ ДОСЛІДНИКИ ПРО Т. Г. ШЕВЧЕНКА
 66. Знати «правду і тільки правду»
 67. Ставлення простого селянства до Тараса Григоровича Шевченка – народного поета-революціонера
 68. Народна пісня про народного поета
 69. Шевченко в історії України
 70. Геніальний український народний поет
 71. МАРІЄТТА ШАГІНЯН ПРО ПОЕТИКУ ШЕВЧЕНКА
 72. Різниця між пересічними ремісниками поезії та її справжніми творцями
 73. Непідробна щирість творчості Шевченка
 74. Глибинно органічна й абсолютна народність – головна принада й таємниця поезії Шевченка
 75. Різні розуміння – «народності» – поезій Шевченка
 76. Засновник сучасної російської літератури Пушкін про народність
 77. Добролюбов Чернишевський визначають зміст народності поезій Шевченка
 78. Органічна народність поезії Шевченка – ключ до пізнання глибин його творчості
 79. Філарет Колесса про зміст Шевченкової творчості
 80. Єдність форми й змісту – могутня сила й привабливість поетичної творчості Шевченка
 81. Шевченкова й народна ритміка поезії
 82. М. Т. Рильський про особливості та багатогранність поетики Шевченка
 83. Внесок Шевченка в народну поетичну творчість, зокрема в її ритміку
 84. Змістова спрямованість поезії Шевченка
 85. Узагальнююча сутність поезії Шевченка
 86. Зразки майстерності геніального поета
 87. Новаторський запальний ямб революційної поезії Шевченка
 88. Про переклади поезій Шевченка на мови братніх народів
 89. Легкість і труднощі перекладу народної поезії Шевченка
 90. ПИСЬМЕННИКИ ТА ПРОВІДНІ ШЕВЧЕНКОЗНАВЦІ ПРО ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА
 91. СВІТОВА ВЕЛИЧ НАЙБІЛЬШОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА
 92. Доповідь академіка О. І. Білецького на сесії Загальних зборів Академії наук УРСР 6 березня 1961 р
 93. Академік О. І. Білецький про справжній зміст сентенцій відносно «окремої української душі»
 94. Наукове розуміння провідних ідей у творчості Шевченка
 95. Творчість народного поета – вагомий чинник світової культури
 96. Натхненна творчість Шевченка – дзеркало його життя
 97. У скарбниці поета – кращі досягнення світової культури
 98. Як оцінювали творчість Шевченка його сучасники й наступники
 99. Світове визнання творчості Тараса Шевченка
 100. Про різницю між світовою славою та світовим значенням
 101. Обличчя епохи, в якій творив Шевченко
 102. Росія першої половини ХІХ століття
 103. Академік Білецький про місце Шевченка в літературному процесі
 104. Шевченко і метри західноєвропейської літератури
 105. Шевченко й англійські поети
 106. Тарас Шевченко і Генріх Гейне
 107. Тарас Шевченко і Шандор Петефі
 108. Геніальний виразник одвічних прагнень народів Росії
 109. Революційна спрямованість поезії Шевченка
 110. Шевченко – неперевершений поет-лірик
 111. Геніальний провидець майбутнього
 112. ВИДАННЯ ТВОРІВ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
 113. Доповідь відповідального редактора «Шевченківського словника» Є. П. Кирилюка
 114. Розшуки спадщини Т. Г. Шевченка та підготовка до наукового видання його поетичних творів
 115. Перше академічне видання творів Тараса Шевченка
 116. Масові видання творів народного поета
 117. Видання творів Шевченка мовами народів СРСР, слов’янськими мовами і мовами світу
 118. СВІТОВА ГРОМАДСЬКІСТЬ ВІДЗНАЧАЄ 100-РІЧЧЯ З ДНЯ СМЕРТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
 119. Всесвітня велич Кобзаря
 120. Польский літературознавець М. Якубець – дослідник творчості Шевченка
 121. Польські автори вивчають мистецьку творчicть Шевченка
 122. Україномовна преса зарубіжних країн про світову велич Т. Г. Шевченка
 123. СЛОВО ПРО ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ХУДОЖНИКА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 124. Велич і трагізм долі геніального митця
 125. Талановитий син свого народу
 126. «Вільний художник» на рідній землі
 127. Художній спадок Т. Г. Шевченка в малярському надбанні Росії
 128. ШЕВЧЕНКО І СУЧАСНІСТЬ
 129. Доповідь голови Спілки письменників України О. Т. Гончара на урочистому засіданні в Києві 9 березня 1964 р
 130. Загальне свято братерства
 131. Світова велич Шевченка
 132. Фундатор нової української поезії Тарас Шевченко – співець визвольних прагнень українського народу
 133. Поборник боротьби за волю й щастя близьких і далеких народів
 134. З кріпаків на волю – до багатогранної творчості
 135. «Кобзар» – початок становлення геніального народного поета
 136. На захисті національної української культури
 137. Українські попередники творчості Шевченка
 138. Арешт і заслання
 139. Підтримка видатних представників громадськості – сучасників Шевченка
 140. Після заслання царизм поволі нищить Шевченка
 141. Останнє прижиттєве видання «Кобзаря»
 142. Народ вшановує свого видатного сина
 143. Шевченко й українська національна культура ХХ сторіччя
 144. ТАРАС ШЕВЧЕНКО – ВЕЛИКИЙ ПОЕТ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
 145. Доповідь академіка М. Т. Рильського 11 березня 1964 р. 110
 146. Творчість поета після заслання
 147. Полум’яний володар дум народних
 148. Багатогранність і новизна творчості Шевченка
 149. У чому таємниця генія?
 150. Початок літературної праці
 151. Лірична сутність Шевченкової поезії
 152. ШЕВЧЕНКО Й СВІТОВА КУЛЬТУРА
 153. З доповіді члена-кореспондента АН СРСР М. Ф. Бєльчикова
 154. 1
 155. Про роль Шевченка в боротьбі селянства за волю
 156. Тарас Шевченко – один з найвидатніших поетів людства
 157. Невичерпні джерела могутньої поезії Шевченка
 158. 2
 159. Занепащена доля жінки-кріпачки – провідна тема епічної й ліричної поезії Шевченка
 160. 3
 161. Незламний борець проти соціального й національного гноблення народів
 162. 4
 163. Шевченко – противник реакційного панславізму, ідеолог і співець демократичного майбутнього слов’янства
 164. 5
 165. Тарас Шевченко – провісник революції, світоч людства
 166. 6
 167. ШЕВЧЕНКО-ХУДОЖНИК 118
 168. Доповідь голови правління Спілки художників України народного художника СРСР В. І. Касіяна
 169. Т. Г. Шевченко – геніальний народний митець
 170. Історія України – одна з провідних тем художньої творчості Шевченка
 171. Заповітне прагнення художника – розповісти правду про рідну Україну, її історію й красу
 172. Історизм, народність, правдивість і художність «Живописной Украины»
 173. Шевченко ілюструє твори видатних російських письменників
 174. Художник Шевченко досягає попри заборону вершин творчості в царському засланні
 175. «Перший національний казахський художник»
 176. «Притча про блудного сина» – одна з вершин майстра живопису
 177. Мистецьке багатство художника Шевченка
 178. ДОВГОЛІТНЯ ВІРНА ДРУЖБА ВЕЛИКИХ СИНІВ УКРАЇНИ
 179. У домівці щирого, незмінного друга Шевченка – М. С. Щепкіна
 180. Джерела солідарності видатних сучасників
 181. Зустріч після десятирічного заслання
 182. Хвилююча зустріч у Нижньому
 183. Ставлення Шевченка до вимогливого товариша й друга
 184. По дорозі з заслання Шевченко прибуває в Москву
 185. Зустрічі Шевченка й Щепкіна з друзями й знайомими
 186. Марієтта Шагінян про українського поета-революціонера
 187. Що означає поняття «народність». Пушкін і Шевченко – однодумці
 188. ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ПУШКІН І ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО. ОРГАНІЧНА СЕРДЕЧНА БЛИЗЬКІСТЬ ЇХНІХ ДУМ, ПОРИВАНЬ І ПОЕЗІЇ
 189. М. Т. Рильський – вдумливий дослідник творчості найбільшого російського поета
 190. Няня – найулюбленіша вихователька геніального російського поета
 191. «И долго буду тем любезен я народу…»
 192. Цареві не до вподоби поезії Пушкіна: «Деревня», «Noel», «Вольность»
 193. Заслання Пушкіна на Україну. Він полюбив її назавжди
 194. «Товарищ, верь, взойдёт она, звезда пленительного счастья…»
 195. Незмінна велика любов Пушкіна до України
 196. Пушкін про події 1709 року
 197. «Нас было много на челне»
 198. Гігант російської поезії впливав на становлення українського генія
 199. Пушкін і Шевченко. Принципова проблема взаємовідносин російської та української літератури
 200. Пушкін на Україні: засланець Олександра І на братній землі
 201. Розквітає творчість Пушкіна «на юге России»
 202. Україна в творчості найбільшого поета Росії
 203. Пушкін про знедолене селянство
 204. Пушкін і декабристи, майбутні засланці до Сибіру
 205. Видатний російський поет захоплюється Україною
 206. Взаємна любов, розуміння й шана
 207. Шевченко і Пушкін. Різне походження та спільні думки
 208. «Деревня» Пушкіна й село Шевченка
 209. Пушкін на Україні та в Молдові
 210. Спільне видання творів Пушкіна й Шевченка
 211. Пушкін на нашій землі
 212. ДЕКАБРИСТИ Й ШЕВЧЕНКО
 213. Декабристи відповідають своєму прихильнику Пушкіну. Його послідовники пам’ятають борців за свободу
 214. 1
 215. 2
 216. 3
 217. 4
 218. 5
 219. 6
 220. ПИСЬМЕННИКИ Й ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦІ ПРО ШЕВЧЕНКА
 221. А. В. Луначарський про творчість Т. Г. Шевченка
 222. Максим Горький про Шевченка
 223. Прогресивні російські мислителі про творчість Шевченка
 224. Великий Каменяр про свого попередника
 225. Ґрунтовні наукові дослідження творчості Шевченка
 226. Історичне місце Шевченка – вірного сина знедоленої України
 227. Популярність Тараса Шевченка у рідному народі
 228. Шевченко у співдружності російських та українських демократичних сил
 229. Українські поети – послідовники Т. Г. Шевченка
 230. ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПОЕТ ХХ СТОЛІТТЯ М. Т. РИЛЬСЬКИЙ ПРО ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА
 231. Невід’ємна риса творчості Шевченка – незмінна боротьба за вікові прагнення рідного народу
 232. ТАРАС ШЕВЧЕНКО
 233. 1
 234. Шевченко – незаперечний фундатор сучасної української поезії
 235. Поетична майстерність Шевченка
 236. Еволюція поетики Шевченка
 237. Сила поетичного слова – найвагоміша «суспільна зброя» поета
 238. М. Т. Рильський про місце російської мови у літературній спадщині геніального українського поета
 239. Багатовимірність творчого таланту Шевченка
 240. Шевченко – співець найвищої й найчистішої краси світу
 241. Нестримна гаряча любов Тараса Григоровича до дітей
 242. Хто такі «злії люди», до яких Шевченко все життя не змінював свого ставлення
 243. 2
 244. Головна сутність творчості великого поета
 245. М. Т. Рильський про наклепницьке трактування творчості Шевченка
 246. Щодо принципового розуміння творчості Шевченка
 247. Періодизація життя й творчості поета
 248. З роками революційна непримиренність Шевченкової поезії неухильно посилюється
 249. Народна пісня й творчість поета
 250. Творчість Тараса Шевченка – торує шлях до реалізму української літератури
 251. Незмінна вірність ідеалам поета-революціонера
 252. Проти спрощенства у розумінні матеріалістичного світогляду Тараса Шевченка
 253. Моральний імператив Шевченка, його жагуча любов до простої людини
 254. Любов до життя та до людей пересилює гіркоту солдатчини
 255. Найполум’яніші поезії створено на засланні, в неволі
 256. Нестримна ненависть до гнобителів
 257. Неперевершений поет-лірик
 258. «Зоренька вечірняя» – найулюбленіша муза поета-лірика
 259. Витоки поетичної творчості Шевченка
 260. Спільне в поетиці Пушкіна, Лермонтова, Шевченка
 261. Поетична майстерність Шевченка
 262. Нав’язливі спроби загасити ідеї й спрямованість поезії Шевченка
 263. Всебічне зростання ідейності й поетичної майстерності Шевченка в роки заслання
 264. Боротьба за Шевченка не вщухла й нині
 265. Видатні митці шанують Шевченка
 266. Царські сатрапи панікують
 267. Класики української літератури – «духовні діти Шевченка»
 268. Спадщина Шевченка у художніх творах, у музиці
 269. В. А. Симоненко про свого «батька й вчителя»
 270. Російські поети про Шевченка
 271. ШЕВЧЕНКО І СУЧАСНИЙ СВІТ
 272. Доповідь члена-кореспондента АН УРСР письменника Л. М. Новиченка
 273. Поет найвищого світового значення
 274. Тарас Шевченко – наш сучасник
 275. Чим відрізняється український поет Тарас Шевченко від інших апостолів світової поезії
 276. Значення й місце поезії та революційної діяльності Т. Г. Шевченка в історії українського народу
 277. Непохитна віра поета в перемогу над гнобителями
 278. «Художня сміливість і правдивість» – необхідна зброя у подоланні зневіри в сили й історичне покликання трудящих
 279. Поет-революціонер захищає «кращу половину людства»
 280. Політична поезія Шевченка
 281. Ліричний герой поезії Тараса Шевченка
 282. Революційний гуманізм поезії Шевченка
 283. Сяйливість Шевченкової поезії
 284. Шевченко – невмирущий співець дружби народів
 285. Невичерпна сила реалізму Шевченка
 286. Шевченків «Заповіт» сьогодні
 287. Творчість Шевченка надихає народ у найважчі роки війни з фашизмом
 288. Про значення творчості Шевченка в історії українського народу
 289. Тарас Григорович Шевченко – з народами всієї Росії
 290. Тарас Григорович Шевченко і його поезія у Великій Вітчизняній війні
 291. ЯСКРАВИЙ ТВІР І. Я. ФРАНКА «ТЕМНЕ ЦАРСТВО»
 292. «Темне царство», в якому перебував молодий Шевченко, – пробуджується
 293. Подібний прогресивний літературний процес відбувається й у Західній Європі
 294. Перші здобутки демократичних письменників Росії
 295. Закономірний розвиток особистості Шевченка – поета й мислителя
 296. Дослідники ХХ століття про місце Шевченка з-поміж демократичних сил Росії
 297. Революційна діяльність Шевченка та його однодумців на Україні набирає сил
 298. Співробітництво Шевченка з петрашевцями та іншими революційними течіями перервано арештом та засланням
 299. СТАРЕ-НОВЕ «ВІДКРИТТЯ» ЧАСОПИСУ «КРИТИКА»
 300. Навіщо шеф-редактору «Критики» Маланюк
 301. Ідейна основа та фахова неспроможність апологетів Донцова
 302. Чому Маланюк так «полюбляє» Шевченка
 303. Маланюк залишається в таборі Донцова
 304. Пишучи про Шевченка, Маланюк дотримується аксіом Донцова
 305. Г. Грабович все ж намагається відшукати розбіжності у «рецепціях» Маланюка й Донцова
 306. Розбіжність між дослідником і досліджуваним – ставлення до Шевченка
 307. «Шевченкознавець» Донцов. Його брудні й підступні фальсифікаторські «фантазії»
 308. Головна зухвала мета «апостола» українського націоналізму Донцова: видати себе за однодумця поета-революціонера Шевченка
 309. По Кулішу: за Донцовим нібито прямують «богомильний» Тарас Шевченко і Леся Українка
 310. «Провансальський загал» не зрозумів Тараса Шевченка й Лесю Українку
 311. Як же поділився Шевченко довгоочікуваною радістю з Броніславом Залеським
 312. Реальні підстави для вжитого в листі слова «фантазія»
 313. Тяжкі реалії «фантазій» Шевченка на очікуваній волі
 314. Що ж намагався довести Донцов
 315. Правовірний соціал-демократичний, антинаціоналістичний початок діяльності Донцова
 316. Донцов визначає зміст «української ідеї»
 317. Донцов боготворить культ насильства
 318. Донцов проти значення та ролі Шевченка в історичному розвитку України
 319. Яка сила – за Донцовим – має очолювати націю
 320. Мета Донцова – отворити роль Шевченка в історії й розвитку України
 321. Справжні підступні прагнення фальшивих захисників Шевченка
 322. Гарячкові намагання знайти «другого Шевченка»
 323. З якою метою Вассиян змушений присягатися в «любові» до Шевченка
 324. Показова «шляхетність» Вассияна у ставленні до «простонародного» Шевченка
 325. Вассиян очікує появи конгеніального дослідження творчості поета
 326. Сатирик Остап Вишня дотепно й переконливо висміяв нездійсненність націоналістичних замірів «привласнити» Шевченка
 327. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 328. АВТОБІОГРАФІЯ
 329. ПИСЬМО Т. ГР. ШЕВЧЕНКА К РЕДАКТОРУ «НАРОДНОГО ЧТЕНИЯ»
 330. ГІРКІ Й ЗЛИДЕННІ РОКИ ДИТИНСТВА ТА ЮНОСТІ
 331. Куточок України, де вперше побачив світ Тарас Шевченко
 332. Села, яких ніколи не забуде український народ
 333. Мальовнича українська природа – єдина втіха кріпацького життя
 334. Життя родини Тараса
 335. Панщина забирає у Тараса, його братів і сестер любу неню
 336. Пізнавальні дитячі мандри
 337. Чи ходив-таки Тарас шукати залізні стовпи, на яких тримається небо?
 338. Злиденне й мученицьке життя маленького сироти
 339. Батьківська хата
 340. Розповідь самого Тараса про сад, який він любив і який викликав бажання допитливого хлопчика відвідати «залізні стовпи»
 341. Омріяні дитячі мандри Тараса
 342. Тарас після смерті матері
 343. У батьківському домі з’являється мачуха
 344. Умираючи, батько пророкує Тарасове майбутнє
 345. Несправедливе й жахливе знущання над малим Тарасом
 346. Д’ячки – перші вчителі школяра Шевченка
 347. «Учитель» дяк Богорський та школа, в якій навчався Тарас Шевченко
 348. Тарасова «шкільна наука»
 349. Вихователь – сліпий Совгир та його методи навчання
 350. Як прагнув учитися малий Шевченко. Малого Тараса спіткало лихе горе
 351. Помста і втеча дитини
 352. Малий Тарас ховається від жорстоких «вихователів»
 353. Невдалі спроби юного Шевченка стати художником
 354. Велика пристрасть малого Тараса
 355. Пастух у рідному селі
 356. Малий Тарас захоплюється розповідями діда про старі часи
 357. Малий Тарас у монастирі, де святили ножі гайдамаки
 358. Гіркий початок великого шляху
 359. Незвичний та непереборний мужній опір маленького Тараса
 360. Вимушене й рятівне чумакування Тараса
 361. Поневіряння малого Тараса після смерті батька
 362. Практичні заняття «консула» Тараса
 363. Злидні примушують «консула» шукати засобів проживання
 364. «Чортяка» в печері
 365. Мачуху виганяють з рідного дому Тараса, він мститься Богорському
 366. Сьогодення місця, де минуло дитинство поета
 367. Хвилюючі зустрічі з рідними й односельцями
 368. Селяни проти безрадісного кріпацького стану. Погляд з прийдешніх часів
 369. Спогади Теофана Лебединцева про малого Тараса Шевченка
 370. Малий Тарас продовжує знайомитись з героїчною історією свого народу
 371. ВІД ЗЛИДЕННОГО ПАНСЬКОГО НАЙМИТА – ДО АКАДЕМІКА: ШЛЯХ Т. Г. ШЕВЧЕНКА ДО ВИСОКОГО ХУДОЖНЬОГО МИСТЕЦТВА
 372. Обов’язки, покладені господарем, – зросійщеним німцем на козачка Шевченка
 373. Поневіряння хлопця-кріпака в Енгельгардта
 374. «Кімнатний живописець»
 375. Етапом до Петербурга
 376. Вплив рідної природи на майбутнього художника
 377. Тарас Григорович про повернення на рідну Батьківщину
 378. «У Вільні, городі преславнім…»
 379. Кріпак Шевченко знайомиться з вільною Дунею Гусаковською
 380. Юний Тарас прагне вчитись художньої майстерності
 381. Йонас Рустемас. Його перша зустріч з юним Тарасом
 382. Знаний майстер зацікавився обдарованим початківцем
 383. Тарас починає навчання у Рустема
 384. Шевченко знайомиться з поезією Міцкевича й Донелайтіса
 385. Юнак Тарас Шевченко переїжджає з Литви до Петербурга
 386. Нестримна воля юнака стати художником
 387. Вільно – важливий етап у становленні художника й поета Тараса Григоровича Шевченка
 388. Прощання з доброю заступницею Софією Григорівною
 389. Тараса – в супроводі солдат – ведуть до столиці пішки разом із челяддю
 390. Професор Рустем прийшов попрощатись з Шевченком
 391. Перше перебування Тараса Григоровича Шевченка в Петербурзі. На шляху до волі
 392. Земляк Шевченка І. М. Сошенко ініціює боротьбу за визволення Тараса з кріпацтва
 393. Юнака-вольнодумця врятовано від жорстокого покарання різками
 394. Шевченко наполегливо займається живописом, тяжко страждаючи від неволі
 395. «Свобода! свобода»!
 396. Радощі життя на волі
 397. Вчорашній кріпак озброюється знаннями
 398. Дружба та близькість двох майстрів пензля
 399. Шевченко з друзями по Академії мистецтв навчаються у «великого Брюллова»
 400. Молодий Шевченко впевнено крокує у велике мистецтво
 401. Вийшовши на волю, Шевченко тужить за Україною, листується з рідними
 402. Шевченко хворіє
 403. Дружба Шевченка з польськими студентами
 404. Художник Шевченко добивається визнання
 405. Колишній кріпак стає вільним студентом Академії художеств
 406. Улюблений учень Брюллова
 407. Художник Шевченко отримує мистецьке звання
 408. «Живописная Украйна»
 409. Не всім до вподоби прагнення Шевченка малювати історичні картини й краєвиди рідної України
 410. Чому власті в Україні особливо не заперечували проти творчого плану митця Шевченка
 411. Громадськість дізнається про творчі плани Шевченка
 412. Сподівання молодого українського майстра живопису
 413. Гарячі сподівання й невтішна дійсність
 414. М. С. ШАГІНЯН ПРО ТВОРЧІСТЬ ШЕВЧЕНКА-ХУДОЖНИКА
 415. Основна риса культури панівних верств Росії в середині ХІХ сторіччя
 416. «Великий Брюллов» про вимоги до творчості справжнього художника
 417. Ставлення Брюллова до молодого Шевченка
 418. «Звіряча школа» малярства, яку пройшов молодий Шевченко
 419. Школа великого Брюллова. Прогалини, які доводилося долати Шевченкові самому. Чому він «заспівав»?
 420. Уже зрілий Шевченко – великий поет в мистецтві
 421. Спогади Б. Суханова-Подколзіна про своє дитяче спілкування з Шевченком
 422. Атмосфера спілкування в тодішніх салонах
 423. Дитячі враження та історичні реалії в творчості художника Шевченка
 424. У засланні Шевченко вдосконалює майстерність художника
 425. Шевченко – портретист та ілюстратор
 426. Новаторство художника Шевченка в мистецтві гравюри
 427. На засланні художник Шевченко займається скульптурою
 428. Українські мотиви в архітектурних темах Шевченка
 429. М. Шагінян про загрозу для прозової спадщини Шевченка
 430. Куліш та його однодумці незадоволені, що Шевченко написав свої повісті російською мовою
 431. Три призабуті листи Куліша, який прагнув бути не тільки цензором і наставником, а ще й співавтором Шевченка
 432. Саме на засланні Шевченко вперто й наполегливо працює над своїми російськими повістями
 433. Яке місце займають повісті Шевченка в російській прозі середини ХІХ століття
 434. Спорідненість Шевченка-художника і Шевченка-повістяра. Плани засланця
 435. Шевченко про свій задум створити «Притчу о блудном сыне»
 436. «Притча о блудном сыне» потрібна й для викриття справжнього обличчя російського офіцерства
 437. Огидні знущання над Шевченком в останні дні десятилітньої каторги
 438. Запальні листи надійного польського товариша
 439. Царська влада лякається приїзду Шевченка до Петербурга. Затримка в Нижньому
 440. Щиросерда схвильованість дружини й натхненниці віце-президента Петербурзької академії мистецтв
 441. М. І. Костомаров про важкий Шевченків вибір: якому з мистецтв – поезії чи малюванню – віддати життя й сили
 442. ДОПОВНЕННЯ
 443. ХУДОЖНИК
 444. 25 января 1856
 445. АВТОБІОГРАФІЯ


Rate this book  


Read this book now: Тарас Шевченко та його доба. Том 1

Download (957k) in formats: fb2, epub, mobi, txt, html

close [X]

close [X]
Reviews


Enter your name:     Rate this book

Enter your comments or review:


получать комментарии о книге Тарас Шевченко та його доба. Том 1 на e-mail

Anti-spam code Anti spam Capcha