home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | | collections | | | add

- advertisementPrzezylismy Solidarnosc. Przezyjemy kapitalizm

W taki oto spos'ob, przy poparciu oszukanego Narodu, powstala w 1989 roku nowa wladza budujaca kapitalizm, chociaz do konca 1991 roku w Sejmie wiekszosc mieli komunisci. Wykonywali jednak poslusznie wole Solidarnosci, podejmujac nawet miedzy innymi ustawy o wyprzedazy obcokrajowcom polskiej ziemi. Jest to najlepszy dow'od, ze wlasnie komunisci stworzyli Solidarnosc i sami sie w nia przeobrazili stajac sie budowniczymi kapitalizmu. Dlatego solidarnosciowa wladza rzadzaca od 1991 roku, niczym sie nie r'ozni od tej mieszanej z 1989 roku. Wiekszosc bowiem tj., ok. 70% w obu izbach - tak w Sejmie jak i w Senacie maja Zydzi.

Reklamuja oni swoja wladze jako demokratyczna, wyloniona z woli wiekszosci. Glosza, ze w Polsce jest demokracja. Ale demokracja to po polsku ludowladztwo czyli narodowowladztwo, to wladza ludu czyli Narodu. Demokracja to taki system spoleczny, w kt'orym decyduje wiekszosc, w kt'orym wiekszosc sposr'od wiekszosci wybiera swoja wladze realizujaca wole wiekszosci. Tymczasem pierwszy Sejm i Senat zostal wybrany w 1989 roku przez mniejszosc uprawnionych do glosowania (40%) sposr'od mniejszosci zydowskiej przewazajacej zar'owno na liscie PZPR jak i Solidarnosci. Prezydent zostal wybrany w 1990 roku przez mniejszosc uprawnionych do glosowania (34%) sposr'od mniejszosci zydowskiej przewazajacej na liscie kandydat'ow. Bylo na niej pieciu Zyd'ow - Walesa, Tyminski, Mazowiecki, Cimoszewicz, Moczulski i jeden Polak - Bartoszcze, ale niestety slugus zydowski i przeciwnik polskiego ruchu narodowego. Drugi Sejm i Senat zostal wybrany w 1991 roku przez mniejszosc uprawnionych do glosowania (37.53%) sposr'od mniejszosci zydowskiej przewazajacej na listach wyborczych niemal wszystkich partii.

Zatem cala wladza od 1989 roku po dzien dzisiejszy jest niedemokratyczna i bezprawna, bo wybierala ja mniejszosc uprawnionych do glosowania sposr'od mniejszosci zydowskiej, bo wladza ta realizuje wole mniejszosci. Polacy jako przedstawiciele wiekszosci nie byli dopuszczani do kandydowania na posl'ow, senator'ow czy prezydenta. Nie mamy wiec w Polsce demokracji, lecz zydokracje czyli zydowladztwo, wladze Zyd'ow. Jest to wladza mniejszosciowa. Ta wladza mniejszosci wybrana przez mniejszosc zapewnia bezprawne i niedemokratyczne panowanie mniejszosci zydowskiej (2 miliony os'ob) nad wiekszoscia polska (36 milion'ow os'ob) i pozostalymi mniejszosciami (okolo 1 milion os'ob). Polacy w przewadze nie poszli do tych trzech wybor'ow uwazajac, ze miedzy Zydami wybierac nie warto. Jest to wystarczajacy dow'od braku zaufania Narodu do nowej wladzy i do ordynacji wyborczej uniemozliwiajacej Polakom objecie stanowiska prezydenta, posla i senatora, natomiast ulatwiajacej Niemcom wejscie do Sejmu z nadmiernie liczna reprezentacja.

USA po raz drugi narzucilo nam zydowska wladze, tym razem kapitalistyczna w ramach dazenia do pojaltanskiego, wylacznego panowania nad Swiatem. Celem tego nowego porzadku swiatowego, jest zniszczenie samodzielnosci i odrebnosci Narod'ow zwlaszcza slowianskich, narzucenie im kapitalizmu oraz kapitalowej i politycznej dominacji zydowskiej przez podporzadkowanie ich EWG, NATO i USA. Nowym celem jest przejecie na wlasnosc przez zydowski kapital gospodarki Panstw postkomunistycznych a zwlaszcza tej upanstwowionej.

Z zydowsko-amerykanskiego nakazu, wladza zydowsko-solidarnosciowa w Polsce przystapila do realizacji tych cel'ow. Dlatego po upadku komunizmu i ZSRR, Polska nie odzyskala niepodleglosci. Wladza zamienila okupacje zydowsko-radziecka na okupacje zydowsko-amerykanska i niemiecka. Na miejsce dawnej flagi czerwonej zaczyna coraz czesciej pojawiac sie w Polsce flaga amerykanska, informujaca Polak'ow, komu teraz podlegaja. Zostalismy scisle podporzadkowani USA, kt'orego sojusznikami przeciwko Polsce i Slowianszczyznie sa Niemcy, Izrael. Prezydent, premier, rzad, Sejm i Senat realizuja od poczatku po dzien dzisiejszy interesy zydowsko-amerykanskie i niemieckie przeciwne interesom Narodu Polskiego. Interes'ow tych strzega doradcy amerykanscy, izraelscy i niemieccy zatrudnieni w ministerstwach finans'ow, przeksztalcen wlasnosciowych, przemyslu i handlu, rolnictwa i gospodarki zywnosciowej, wsp'olpracy gospodarczej z zagranica, spraw zagranicznych, spraw wewnetrznych, obrony narodowej i innych. W podobny spos'ob doradcy radzieccy kierowali naszymi ministerstwami w okresie komunizmu. Nadz'or KGB zostal zastapiony nadzorem CIA i Mossadu, kt'ore panosza sie w Polsce przenikajac do wszystkich naszych struktur panstwowych.

Wladza solidarnosciowa, rozpoczynajac wroga wobec Polski dzialalnosc, zastosowala skuteczny chwyt propagandowy. Nie posluzyla sie zwiazana z Zydami masonska gwiazda piecioramienna stanowiaca swiety symbol USA i EWG, a nie tylko ZSRR. Taki blad popelnila komuna. Jak niegdys Krzyzacy, wr'og solidarnosciowy przeszedl pod znakiem krzyza. Zydzi-komunisci byli zawsze obcy Narodowi Polskiemu, a przez to na dalsza mete niegrozni. Takze solidarnosciowi Zydzi-demokraci nie sa w stanie pozyskac Polak'ow na szczesliwa gwiazde EWG. Najniebezpieczniejsi sa Zydzi-katolicy, a zwlaszcza Zydzi-ksieza, bowiem sa przez wielu nieslusznie uwazani za Polak'ow i w swej antypolskiej dzialalnosci zeruja na zaufaniu narodu do religii. Dlatego wladza zydowska, chcac uchodzic za polska, publicznie manifestuje sw'oj katolicyzm i wystepuje w otoczeniu ksiezy, ab zdobyc zaufanie i uznanie Polak'ow dla swych antypolskich decyzji. Dlatego w Belwederze, Sejmie, ministerstwach, urzedach, Wojsku Polskim pojawiaja sie krzyze i kaplice, lecz bez figur, obraz'ow Maryi, swietych, jako zaslona dla niemoralnej i antypolskiej dzialalnosci wladzy.

Wladza pod pozorem reform i w imie chrzescijanstwa niszczy dotkliwie caly nasz Kraj. Jest to trzeci etap zniszczen, dokonywany jak poprzednie etapy przez tych samych zydowskich i niemieckich wrog'ow dzialajacych w scislym sojuszu przeciwko Polsce. Zniszczenia dokonane juz przez zydo-solidarnosc sa w niekt'orych dzidzinach wieksze, niz zniszczenia dokonane przez zydokomune.

Zniesienie niewydajnego komunizmu nie powinno obnizyc stopy zyciowej Polak'ow, lecz powinno ja podniesc tym bardziej, ze ustal rabunek dokonywany przez ZSRR, nie ulega zniszczeniu przejeta w dobrym stanie gospodarka komunistyczna a wydajniejszy ustr'oj trwa juz 4 lata. Polska jest ponadto jednym z najbogatszych kraj'ow Europy. Tymczasem warunki zycia w Polsce pogarszaja sie stale. Tak bowiem w imieniu USA postanowil Bank Swiatowy i Miedzynarodowy Fundusz Walutowy nakazujac wladzy w Polsce stale obnizanie dochod'ow ludnosci, zmniejszanie produkcji, zwiekszanie bezrobocia oraz sztuczne wyzwalanie zadluzenia i bankructwa dochodowej gospodarki.

Jest to konieczne dla przyspieszenia zanizenia wartosci polskiej gospodarki, a przez to przyspieszenia rozpoczecia wykupu polskiej gospodarki przez obcy kapital. Dlatego nakazowo, bez uzasadnienia ekonomicznego zaniza sie zarobki oraz zawyza ceny, czynsz, podatki i procenty od kredyt'ow. Tym sposobem hamuje sie sztucznie cala Polska gospodarke. Ale zwalnia sie od podatk'ow obcokrajowc'ow stajacych sie wlascicielami polskich fabryk, przedsiebiorstw i obce towary od cla. Zmniejsza sie wiec wplywy do budzetu Panstwa i rozwija sie obca gospodarke rujnujac wlasna. Szczeg'olnie podnosi sie nieustannie powyzej realnej wartosci ceny energii elektrycznej jest nakazowo 4 razy wyzsza, niz koszty jej produkcji. Podobnie podnosi sie ceny zywnosci zanizajac ponizej wartosci ceny jej skupu od rolnik'ow. Ekonomicznie uzasadniona dwukrotna lub trzykrotna r'oznice miedzy cena skupu a cena sprzedazy zywnosci, zwieksza sie do dziewieciokrotnej r'oznicy. Tym samym rujnuje sie jednoczesnie wytw'orc'ow zywnosci jak i jej odbiorc'ow w miescie. Z podatk'ow najbardziej antyrobotniczy i antypolski jest popiwek. Jest to zwiekszony podatek od zwiekszonych zarobk'ow, kt'ory albo skazuje pracownik'ow na nedzne place i bezrobocie albo przedsiebiorstwa na bankructwo, gdyby chcialy zwiekszyc zatrudnienie lub wynagrodzenie. Popiwek ma zmusic zalogi pracownicze do zgody na sprzedaz przedsiebiorstw obcokrajowcom, bo tylko wtedy obiecuje sie jego zniesienie.

Taka polityka spowodowala z g'ory zamierzony spadek produkcji rolnej i przemyslowej o okolo 50% oraz upadek wielu przedsiebiorstw. Spowodowala zalew Kraju czesto gorszymi i drozszymi towarami zagranicznymi nie majacymi zbytu na Zachodzie. Spowodowala bezrobocie 3 milion'ow os'ob majace wzrosnac do ponad 5 milion'ow, spadek spozycia o okolo 50% oraz zubozenie og'olu Narodu niosace gl'od, choroby a nawet smierc samob'ojcza z zalamania lub smierc z wycienczenia najbardziej ubogich os'ob, nie tylko emeryt'ow i bezrobotnych ale i dzieci.

Taka polityka przyspiesza wyprzedaz obcokrajowcom za bezcen naszych w pelni wydajnych przedsiebiorstw pod pozorem ratowania ich od upadlosci. Tymczasem sa one tylko chwilowo sztucznie hamowane przepisami finansowymi, az nie zostana sprzedane. Zmiana wlasciciela z polskiego na obcego zmienia przepisy finansowe z hamujacych na rozwojowe, i przedsiebiorstwa sa zn'ow sprawne i dochodowe, ale juz nie dla Polski. Niekt'ore przedsiebiorstwa wykupywane tylko po to, by je zamknac jako konkurencje dla Zachodu. Azeby m'oc i ziemie przekazywac obcokrajowcom, udzielano celowo rujnowanym rolnikom kredytu na 13% rocznie, zwiekszajac oprocentowanie do 90%. Nie chodzilo o ratowanie rozmyslnie rujnowanej gospodarki chlopskiej, lecz o jej likwidowanie. Bowiem spowodowana tym niewyplacalnosc umozliwia konfiskate gospodarstw rolnych wycenionych czesto jako nieuzytki na okolo 10% wartosci. Uzasadniono to spadkiem o 40% hodowli i zasiew'ow, ale jest to wylacznie spowodowane celowa polityka finansowa wladzy niszczacej polskie rolnictwo, jako konkurencyjne wobec USA i EWG. Podobnie niszczy sie PGR-y, kt'orych ziemia odmawiana chlopom, przeznaczona jest dla obcokrajowc'ow, gl'ownie Niemc'ow, takze dla hierarchii koscielnej.

To zbrodnicze i niespotykane w dziejach okradanie przez Zyd'ow Narodu Polskiego oraz pozbawianie go podstaw dobrobytu i suwerennosci nazywa sie restrukturyzacja i prywatyzacja. Jest to planowa wyprzedaz obecnemu kapitalowi ponad 70% zasob'ow surowcowych, przemyslu, rolnictwa, obiekt'ow handlowych i uslugowych oraz mieszkalnych.

Calkowita prywatyzacja, nawet wylacznie na rzecz Polak'ow jest taka sama zbrodnia jak calkowite upanstwowienie. Przed wojna fabryki panstwowe byly lepsze od fabryk prywatnych. Ale obecna prywatyzacja jest o tyle niebezpieczniejsza od upanstwowienia, ze przeprowadza sie ja na rzecz obcokrajowc'ow, a nie Polak'ow. Jesli nawet zalogi pracownicze otrzymuja 20% wlasnosci, to jest to tylko lap'owka za zgode na sprzedaz obcemu polskiej fabryki. Nie daje to pracownikom zysku ani prawa do decyzji.

Im taniej nabywaja wlasnosc obcokrajowcy, tym wieksze nagrody lub udzialy daja przedstawicielom wladzy, nawet za korzystne dla Zachodu glosowania, na przyklad za glosowanie za przyjeciem ustawy zezwalajacej na wykup ziemi przez obcokrajowc'ow, otrzymuja poslowie pieniadze od sluzb amerykanskich, izraelskich i niemieckich. Nie dosc, ze miesieczne zarobki kazdego z rzadzacych przekraczaja 50, 100 a nawet 200 milion'ow zl, to z innych niekontrolowanych dochod'ow rosna szybko ich zagraniczne konta i rezydencje, jak na przyklad Suchockiej, Walesy, Kuronia.

Na baczna uwage zasluguje zamach na polskie g'ornictwo i hutnictwo, a wiec na podstawe calej gospodarki i suwerennosci Panstwa. Wiekszosc kopaln i hut na G'ornym Slasku ma ulec likwidacji lub byc sprzedana zagranicy jako jej rezerwa produkcyjna. Okolo 300 tysiecy g'ornik'ow i hutnik'ow ma byc pozbawionych pracy. Polska ma tylko wydobywac i wywozic za bezcen wegiel koksujacy, kt'orego brakuje EWG. Na przyklad z wegla walbrzyskiego wytwarza sie koks odlewniczy, eksportowany z Polski na caly Swiat, takze do Japonii. Natomiast Polska ma sprowadzac z Zachodu drozszy i gorszy od slaskiego wegiel energetyczny i opalowy. Wladza zamierza zniszczyc polskie g'ornictwo, jako konkurencyjne wobec EWG i USA. Swiadczy o tym rzadowy zakaz eksportu polskiego wegla, na kt'ory jest duze zapotrzebowanie za granica. Nie ma to nic wsp'olnego z gospodarka rynkowa, kt'ora podobno wprowadzamy. Jest to gospodarka nakazowa. Eksport nasz nie zalamuje sie, tylko sie go zakazuje na rozkaz EWG. Polska jest swiatowa potega weglowa mieszczaca sie w pierwszej dziesiatce. Ma byc wyeliminowana jako skuteczny konkurent, a Swiatowy rynek weglowy lacznie z polskim ma opanowac USA, Kanada, Australia, RPA, EWG. G'ornicy polscy jako doskonala i tania sila robocza maja byc zmuszani bezrobociem do szukania pracy w Australii, Kanadzie, i RPA, gdzie juz sa przerzucani przez osrodki rekrutacyjne.

Podobnej wyprzedazy badz zniszczeniu ulega przemysl zbrojeniowy, jeden z najlepszych na Swiecie, bowiem USA zamierza rozbroic Polske, by ja latwiej opanowac. USA zamierza r'owniez byc gl'ownym producentem i jedynym eksporterem broni. Dlatego wladze amerykanskie i niemieckie w tak bandycki spos'ob traktuja bezprawnie wiezionych i sadzonych polskich producent'ow broni, bojac sie polskiej konkurencji. Dlatego dziennikarze niemieccy fabrykuja afery wok'ol handlu przez Polske bronia, by nas kompromitowac i wypierac z rynku.

Niszczy sie takze i wyprzedaje przemysl stoczniowy, lotniczy, samochodowy, maszynowy, narzedziowy, wl'okienniczy. Przemysl miedziowy, jeden z najwiekszych na Swiecie, zamierza sie sprzedac sp'olce zydowsko-amerykanskiej. USA chce byc monopolista na swiatowym rynku miedziowym.

Grozna forma jest wyprzedaz obcokrajowcom naszych gazet, stacji telewizyjnych i radiowych, osrodk'ow sztuki i kultury. Umozliwia to obcym politykom ksztaltowanie swiadomosci Polak'ow i wynaradawiania zwlaszcza mlodziezy.

W obce rece przechodza nawet polskie szpitale, jak na przyklad szpital w Czestochowie sprzedany Zydom amerykanskim. Nie bedzie on mial obowiazku przyjmowania chorych Polak'ow. Nie moga oni przeszkadzac leczacym sie Zydom.

Wyprzedaz to zydowsko-amerykanska i niemiecka kolonizacja Polski. Polske wykupuje Zach'od, ale Polska nie moze wykupywac majatk'ow w krajach zachodnich, bo jest to prawnie uniemozliwione. W zadnym Kraju Swiata nie ma i nie bedzie polskiej wlasnosci. Natomiast obca wlasnosc w Polsce ma byc przewazajaca.

Wzrost wyprzedazy obcokrajowcom polskiego majatku narodowego zwieksza nedze i bezrobocie Polak'ow. Zwieksza takze uzaleznienie i zagrozenie ze strony innych Kraj'ow, a zwlaszcza Niemiec uzyskujacych ta droga to, co w 1945 roku slusznie utracily. Przejmowanie naszej gospodarki na wlasnosc przez obcokrajowc'ow likwiduje nadzieje na poprawe sytuacji w przyszlosci. Bowiem podstawa dobrobytu jest wlasnosc. Bogactwo i niezaleznosc bierze sie z wlasnosci. Kto ja utraci, nie moze byc ani wolny, ani bogaty. Ubozeje i staje sie zalezny od wlasciciela. O wlasnosci decyduje wlasciciel a nie najemnik. Polska i Polacy maja byc pozbawieni wlasnosci. W Polsce wlascicielami maja byc obcokrajowcy a najemnikami Polacy. W takiej sytuacji o Polsce i Polakach beda decydowac obcokrajowcy. P'oki polscy robotnicy pracuja w polskich fabrykach panstwowych, moga o nich wsp'oldecydowac. Jesli te fabryki beda wlasnoscia obcokrajowc'ow, polscy robotnicy o niczym decydowac nie beda, decydowac beda obcy wlasciciele. Jesli Polska i Polacy straca wlasnosc, stana sie najemnikami pracownikami obcych, dowolnie przez nich wyrzucanymi z pracy i dowolnie przerzucanymi do pracy z kraju do kraju, tam gdzie kapitalisci beda mieli z nich wieksze zyski.

W Polsce natomiast jako lamistrajk'ow zamierza sie zatrudnic tanszych robotnik'ow azjatyckich i afrykanskich. Obca wlasnosc w naszym Kraju to dyktowanie Polsce przez inne Kraje warunk'ow gospodarczych i politycznych, bo wlasciciele decyduja o wszystkim. Sytuacje nasza pogarszaja finansowe afery przestepczych sp'olek zydowsko-rzadowych, kt'ore ogalacaja Polske z bilion'ow zlotych przerzucanych do Izraela i na Zach'od.

Ich najwybitniejszymi przedstawicielami sa ludzie bedacy w tej chwili u wladzy.

Celowemu niszczeniu ulega budownictwo mieszkaniowe, choc brakuje nam mieszkan. Sztucznie zawyzanie cen budowanych mieszkan uniemozliwia ich wykup przez oczekujacych. W tych zydowskich machinacjach finansowych chodzi tylko o to, by puste mieszkania sprzedawac obcokrajowcom. Podobne znaczenie ma nieuzasadniony, ale celowy wzrost oplat mieszkaniowych. Niemoznosc ich oplacenia powoduje wyrzucanie ludzi z mieszkan, kt'ore sprzedaje sie obcym obywatelom. Polakom oferuje sie masowo budowane baraki lub ulice, a Zydom mieszkania. Juz 500 dom'ow czynszowych w Krakowie przekazuje na wlasnosc Zydom z Izraela nie majacym nawet Polskiego obywatelstwa, a w Szczecinie znacznie wiecej dom'ow przekazuje sie Niemcom. Zawyzaja oni oplaty mieszkaniowe Polakom lub wyrzucaja ich z mieszkan. Zagraza to 9 milionom Polak'ow lokator'ow mieszkan czynszowych w calej Polsce. Zydowscy kierownicy Zrzeszenia Wlascicieli Nieruchomosci por'ownuja tych Polak'ow-lokator'ow do pluskiew, kt'ore zagniezdzily sie w ich zydowskich kamienicach.

Zydowskie haslo Wasze ulice, nasze kamienice" jest aktualne dzieki Zydowi-komuniscie, ministrowi budownictwa Bratkowskiemu i jego nowemu ladowi mieszkaniowemu. Mamy juz kilkadziesiat tysiecy ludzi bezdomnych, zyjacych i umierajacych z glodu i z zimna na ulicach i w kanalach. Radzimy jednak wladzy przwr'ocic ludziom mieszkania, zaniechac eksmisji i zburzyc baraki. W przeciwnym bowiem razie, w tych wlasnie barakach Nar'od umiesci wkr'otce wszystkich czlonk'ow solidarnosciowej wladzy od prezydenta do burmistrz'ow tak ochoczo przydzielajacych tereny na ich budowe.

Sytuacje ludzi pogarszaja platne leki i lecznictwo oraz platne szkolnictwo. W dodatku te wazne i niezbedne sluzby spoleczne niszczy sie i ogranicza w drastyczny spos'ob. Likwiduje sie zakladowa i szkolna sluzbe medyczna, osrodki zdrowia i szpitale. Likwiduje sie szkoly, instytuty naukowe, uczelnie i osrodki kultury a zwlaszcza biblioteki.

100 tys., nauczycieli ma zostac bez pracy. Spada liczba ludzi z wyzszym i srednim wyksztalceniem. Dostep do szkolnictwa sredniego i wyzszego beda mieli gl'ownie Zydzi jako ludzie bogaci. Dla og'olu Polak'ow przewiduje sie ograniczenia obowiazkowego wyksztalcenia do szkoly podstawowej. W ten spos'ob Polacy beda wyeliminowani z warstwy inteligenckiej, kt'ora ma byc zlozona wylacznie z Zyd'ow.

Dzisiejsza wladza postepuje z Narodem Polskim tak jak Hitler zanizajac wyksztalcenie i przygotowujac Polak'ow do roli niewykwalifikowanych robotnik'ow w niemieckich fabrykach, pod niemieckim nadzorem. Towarzyszy temu wynaradawianie Polak'ow. Prowadzi do tego osmieszanie i tepienie patriotyzmu, falszowanie historii i wsp'olczesnej rzeczywistosci, pogarda dla wszystkiego co polskie a kult wszystkiego co obce, amerykanizacja, judeizacja zycia, zwlaszcza przez programy szkolne, telewizyjne i filmowe. Zydzi-nauczyciele historii w ustalony odg'ornie spos'ob przekonuja dzieci i mlodziez o odwiecznej niemieckosci naszych Ziem Zachodnich. Obce dziela sztuki, nazwy, reklamy i szyldy wypieraja polski jezyk i obyczaj. Nawet nauka religii, ambona i spowiedz sa wykorzystywane przez ksiezy-Zyd'ow, gl'ownie katechet'ow do gloszenia nadrzednosci Narodu zydowskiego, do judeizacji Polak'ow i wymuszania na nich posluszenstwa wobec zydowskiej wladzy. Straszy sie mlodziez karami za przeciwstawianie sie dominacji Zyd'ow, czyli za antysemityzm uznany przez papieza grzechem. Tylko patrzec, jak zacznie sie nauczac, ze cnota i dobrymi uczynkami Zyd'ow jest zabijanie i okradanie Polak'ow. Prasa, radio i telewizja znowu dzis klamia, jak za komuny. Wciska sie Polakom na sile zydowski, amerykanski i niemiecki punkt widzenia. W telewizji nie ma prawdy, kt'orej Polacy musza szukac w bacznym obserwowaniu rzeczywistosci, a zwlaszcza zycia politycznego i gospodarczego w naszym niszczonym kraju.

Kolejna pr'oba calosciowego rujnowania Kraju jest uchwalony przez Sejm 13 lutego 1993 roku budzet Miedzynarodowego Funduszu Walutowego dla Polski. Ten bandycki budzet pogarsza warunki zyciowe Polak'ow, glodzi polskie rodziny i dzieci, niszczy wiele dziedzin zycia, a zwlaszcza nauke, szkolnictwo, sluzbe zdrowia, Wojsko Polskie, niszczy polska gospodarke stwarzajac dogodne warunki do jej przejmowania przez kapital zagraniczny. Budzet nie przeszedlby, gdyby nie Walesa i Krzaklewski. Walesa zaszantazowal posl'ow rozwiazaniem Sejmu jesli nie uchwala budzetu do konca lutego. Stad czesc posl'ow, przeciwnych budzetowi, wolala dla wlasnej kariery glosowac za budzetem. Krzaklewski natomiast jawnie na zebraniu zobowiazal uchwala posl'ow Solidarnosci do glosowania przeciw budzetowi tylko po to, by nie stracic poparcia robotnik'ow. Tajnie natomiast zobowiazal wszystkich do glosowania za budzetem. Glosy posl'ow Solidarnosci zadecydowaly o uchwaleniu tego antypolskiego i antypracowniczego budzetu. Krzaklewski, jako rzadzacy Zyd, chcial tego budzetu, podobnie jak Walesa, Suchocka i caly rzad. Ale Krzaklewski chcial uchodzic za obronce robotnik'ow przed zlym rzadem. Mamy nadzieje, ze po tym oszustwie Krzaklewskiego - antypolskiego lajdaka nie znajdzie sie ani jeden robotnik wierzacy tej zydowskiej bandzie solidarnosciowej. Zjudaizowany episkopat namawiany do finansowych ustepstw, nie zgodzil sie na zmniejszenie przyznanych Kosciolowi nadmiernych dotacji w budzecie i przeznaczenia ich czesci na glodujace dzieci, najnizej zarabiajacych, bezrobotnych i emeryt'ow. Episkopat nie zrezygnowal z nadmiernych dotacji Panstwa, choc Kosci'ol jest najbogatsza instytucja w Polsce, a dostojnicy koscielni, wraz z czlonkami wladzy panstwowej, sa najbogatszymi ludzmi w Kraju.

Podobnie jak budzet, na rozkaz Miedzynarodowgo Funduszu Walutowego, Sejm uchwalil 30 kwietnia 1993 program powszechnej prywatyzacji, stwarzajacy kolejne dogodne warunki do przejmowania polskiej gospodarki przez obcy kapital. Przyznanie wszystkim obywatelom akcji, w sumie niewielkiej czesci majatku narodowego, ma zachecic Nar'od do prywatyzacji, z kt'orej w przewazajacej wiekszosci korzystaja obcokrajowcy. Zydowski zlodziej przywlaszczajacy sobie Polske, niewielka czesc lupu daje prawowitemu wlascicielowi, czyli Narodowi Polskiemu, by uciszyc jego protesty. Zaklada przy tym, ze nedza zmusi Polak'ow do wyzbycia sie tych malych, rozproszonych i nic nie dajacych akcji na rzecz obcokrajowc'ow, kt'orzy wykupuja je za wyzsze ceny, i tak zanizone wobec rzeczywistosci wartosci przedstawianych obiekt'ow. W ten spos'ob obcy kapital przejmie takze czesc gospodarki, przyznanej na wlasnosc wszyskim Polakom. I jak Solidarnosc, w przypadku budzetu, tak Sojusz Lewicy Demokratycznej w przypadku powszechnej prywatyzacji udawal wobec robotnik'ow, ze jest przeciwny, a w rzeczywistosci jako jej zwolennik przesadzil w glosowaniu o jej uchwaleniu przez Sejm. Raz jeszcze komunistyczna lewica Zyda-Kwasniewskiego dala dow'od pelnej zgodnosci z solidarnosciowa prawica Zyd'ow-Krzaklewskiego, Mazowieckiego, Chrzanowskiego, Olszewskiego, Kaczynskiego, Maciarewicza i Moczulskiego. Na nic nie zdadza sie udawane miedzy nimi spory. Dlatego Polacy pozbawiajac Solidarnosc wladzy, nie dadza jej lewicy, o czym marzyli na pierwszmajowej manifestacji w Warszawie Zydo-Polacy. Lewico-prawicowy program powszechnej prywatyzacji trzeba odrzucic albo nie wykupujac akcji, albo pozyczajac je po wykupieniu jednej narodowej organizacji i stwarzajac w ten spos'ob duza koncetracje kapitalu w jednym opozycyjnym, narodowym reku, poza zasiegiem zydowskiej wladzy.

Najwiekszymi stratami spowodowanymi przez obecna wladze sa, jak poprzednio, straty ludzkie. Pogarsza sie stan zdrowia i postepuje demoralizacja Narodu, w tym nawet dzieci, gl'ownie przez celowe rozpowszechnianie nikotynizmu, narkomanii, alkoholizmu. Zydowscy nauczyciele i wladze oswiatowe specjalnie toleruja nagminne palenia papieros'ow nawet w szkolach podstawowych. Niepokojaco wzrasta liczba chorych na AIDS. Moralnym lajdactwem jest wsp'oludzial wladzy w wykorzystywaniu Polek do, tak zwanych, uslug erotycznych dla obcokrajowc'ow w Polsce i za granica. U Zyd'ow wszystko jest usluga, handlem, pieniadzem, towarem. Moralnie odrazajaca zbrodnia jest usankcjonowane przez wladze adoptowanie albo wrecz sprzedawanie malych dzieci za granice miedzy innymi jako dawc'ow czesci ciala na przeszczepy. W dalszym ciagu ogranicza sie przyrost naturalny, kt'ory jest dzisiaj najnizszy od czasu zakonczenia wojny. Nadal zacheca sie kobiety do zabijania dzieci nienarodzonych przez brak pomocy dla kobiet z dziecmi, obnizanie zasilk'ow na dzieci. Natomiast rozwija sie emigracje. Juz kilkaset tysiecy os'ob opuscilo Polske za wladzy Walesy, w tym duzo mlodziezy i fachowc'ow oraz prawie 30% naukowc'ow. Wladza zamierza zmusic do wyjazdu z Polski miliony Polak'ow a na ich miejsce osiedlic 5 milion'ow Zyd'ow i Niemc'ow jako wlascicieli. Planuje sie naplyw wielu innych narodowosci, by przez mieszanki etnicznie zniszczyc Nar'od Polski tak jak za poprzedniej Zydo-komuny. Przygotowaniem do tego jest wprowadzenie niemieckich nazw, jezyka niemieckiego do polskich kosciol'ow i szk'ol, powstanie w Polsce niemieckich szk'ol i organizacji, odbudowywanie niemiecko-hitlerowskich pomnik'ow, organizowanie wsp'olnych z Niemcami euroregion'ow, planowanie wolnych miast Szczecina i Gdanska oraz autonomii Slaska i Pomorza, a potem wlaczenie do Niemiec calych naszych Ziem Zachodnich i P'olnocnych. Dzisiaj widac to wyraznie, ze wladza przeprowadza 5-ty rozbi'or Polski, poczatkiem jest dzielenie Kraju na autonomiczne euroregiony, z kt'orych Pomerania (po Polsku - Pomorze), Odra, Nysa, Slask - Morawy maja byc wcielone do Niemiec. Euroregiony Karpaty, Bug i inne maja byc oddane pod zarzad EWG. Za te haniebna zbrodnie dokonywana na Polsce odpowiadaja bezposrednio Walesa, Suchocka i Skubiszewski oraz Milczanowski i szef UOP-Konieczny.

Wsp'olautorem niemczenia Polski i Jej rozbicia na eruoregiony jest udajacy Polaka zydowski polityk amerykanski - Brzezinski (mason o wysokim stopniu wtajemniczenia) oraz wsp'olpracujacy z nim Zyd Nowak-Jezioranski. Usypiaja oni nasza czujnosc wobec Niemc'ow. Tymczasem jest historyczna prawda, ze niemcy tracily w wojnie a zyskiwaly w pokoju. Zatem Niemc'ow nalezy sie obawiac wlasnie w okresie pokoju. Nigdy wojna nie przyniosla im takich zdobyczy, jak pokojowa ekspansja. Dzis Niemcy chca zdobyc nasze obszary przez wykup i zasiedlenie, przy uroczystym uznawaniu naszych granic. W taki pokojowy spos'ob, bez wojny, stracilismy na rzecz Niemiec w XIII wieku Slask i Pomorze. Teraz tez mamy je stracic. Wtedy i teraz naczelny orgument germanizator'ow to niemiecko-polska wsp'olnota chrzescijanska popierana przez tamtejsza i obecna hierarchie koscilna.

Ukoronowaniem tego wszystkiego ma byc wlaczenie Polski do wrogiego nam EWG, kt'ory judaizuje i amerykanizuje Europe, miesza Narody i robi z nich beznarodowa mase robocza posluszna zydowskiej wladzy. Ta zydowsko-niemiecka miedzynarod'owka, na uslugach USA, ma przejac nasze bogactwa i odebrac resztki suwerennosci.

Dla ulatwienia tego, rozbraja sie i pomniejsza Wojsko Polskie do 100 tysiecy zolnierzy i zwalnia ze sluzby wielu dobrych oficer'ow. Wojsko Polskie podporzadkowuje sie Zachodowi szkolac Polskich oficer'ow w Niemczech, USA i w Izraelu. Dawnych zydowskich oficer'ow politycznych zastepuje sie zydowskimi dziekanami i kapelanami siejacymi w wojsku anarchie i antynarodowy pacyfizm oraz podwazajacymi autorytet dow'odc'ow wojskowych. Kapelani-Zydzi, jako obcy agenci, wychowuja nasze wojsko w duchu antypolskim, wymuszaja podstawy prozydowskie, proamerykanskie i proniemieckie. Wykorzystuja do tego nawet spowiedz.

Zmniejszeniu i wycofaniu Wojska Polskiego z Ziem Zachodnich towarzyszy organizowanie w Strogardzie Szczecinskim brygady niemiecko-polskiej. Gl'owna sila w Polsce maja byc okupacyjne, niemieckie i amerykanskie wojska NATO. Wladza glosi, ze Polsce juz nic nie zagraza, bo nie ma juz ZSRR. Ale, jednoczesnie wladza wzywa wojska NATO. Maja one ugruntowac amerykanska okupacje Polski i bronic zydowskiej wlasnosci i wladzy przed wyzyskiwanymi i strajkujacymi Polakami. Maja one byc przycz'olkiem do ewentualnego uderzenia na slowianska Ukraine, Bialorus, Litwe a nawet Rosje. M'owili o tym poufnie, zydowscy politycy Olszewski, Szermietiew, Maciarewicz, Onyszkiewicz, Komorowski i Walesa, a publicznie Parys. Ten zydowski Napoleon" zapowiedzial, ze w przypadku podejrzanych ruch'ow wojska rosyjskiego na jego wlasnych ziemiach, Wojsko Polskie z bratnim wojskiem niemieckim wkroczy do Rosji. Dlatego Walesa i Onyszkiewicz tak usilnie i sluzalczo zabiegaja o rozmieszczenie jednej dywizji amerykansko-niemieckiej na granicy Polski z Ukraina i Bialorusia.

W styczniu 1993 roku Onyszkiewicz zawarl w Bonn porozumienie o wsp'olpracy wojskowej z Niemcami. Ma ono antypolski i antyslowianski charakter. Porozumienie to podporzadkowuje Wojsko Polskie niemieckiemu i jest skierowane przeciwko Nowej Jugoslawi, Wegrom, Czechom, Slowacji, Ukrainie, Bialorusi, Litwie i Rosji. Nawet Sejm wylaczono z uczestnictwa z zawarciu porozumienia. Tego, zydowskiemu gangsterowi Onyszkiewiczowi, darowac nie wolno.

Szczytem antypolskiego lajdactwa Walesy byla noworoczna rozmowa telefoniczna z zydowskim prezydentem USA Clintonem w styczniu 1993 roku. Walesa prosil swojego pana o obecnosc wojsk amerykanskich w calej Europie, bo r'oznie moze byc, bo bez politycznej i wojskowej obecnosci Ameryki Europa popelnia bledy. Walesa prosil o amerykanska okupacje Europy, w tym i Polski. Jest to wystapienie nie tylko przeciwko Polsce, ale przeciwko wszystkim Krajom Europy. Walesa dobrze sluzy swym amerykanskim panom, kt'orzy duzo placa i duzo wymagaja od swych amerykanskich agent'ow, ale jeszcze wiecej biora od podbijanych Narod'ow. Nawet komunisci nie wzywali tak bezczelnie armii radzieckiej do Polski.

Walesa to Szakal naszych czas'ow. Przejdzie on do historii jako Walesa-niszczyciel, jako zloczynca i zdrajca. Ale mimo wszystko, nawet on i jemu podobni musza wiedziec, ze Swieta Polska Ziemia jest dostepna tylko dla Wojska Polskiego.

Zamierzony podb'oj Slowianszczyzny zostal ulatwiony przez zrealizowanie wielkiego planu USA - zjednoczenia Niemiec z r'ownoczesnym rozpadem Panstw Slowianskich. Do tego planu dostosowalo sie ZSRR i Czecho-Slowacja rozpadajac sie na osobne Panstwa. W rozpadzie Czecho-Slowacji i poddaniu Czech wplywom niemieckim szczeg'olnie zlowieszcza role odegral zydowski nacjonalista, Havel - obecny prezydent Czech, wielki przyjaciel Walesy i wszystkich rzadzacych zyd'ow solidarnosciowych. Do planu USA nie dostosowala sie Jugoslawia broniac swej panstwowej calosci. Do jej rozpadu doprowadzono sila. USA i EWG a zwlaszcza Niemcy wywolaly w Jugoslawii wojne domowa. Posluzyly sie w tym celu mniejszoscia niemiecka i zydowska i takimi agentami, jak Zyd-Tudjman-byly komunista a obecny prezydent Chorwacji. Tudjman i Havel to rzecznicy odbudowania niemieckiego Panstwa austro-wegierskiego, podporzadkowujacego sobie rozbite Narody Slowianskie. Wojne w Jugoslawii poparl Watykan i miejscowy kler katolicki. Watykan nawolywal katolickich Chorwat'ow - dawnych sojusznik'ow Hitlera do walki z prawoslawnymi Serbami - przeciwnikami Hitlera. Wladza Walesy prowadzila nab'or polskich ochotnik'ow do wojska chorwackiego przeciwko Serbom. Te nieszczesna wojne narzucono Krajowi zasluzonemu w walce z hitlerowskimi Niemcami. Jugoslawia wraz z Polska bronila wtedy Europy kosztem straszliwych ofiar. Po wojnie Jugoslawia nie ulegla ani ZSRR, ani USA. Dzisiaj osamotniona, ulegla przemocy. Ale pomimo rozpadu Jugoslawii i uzaleznienia Slowenii i Chorwacji od USA i Niemiec swej niepodleglosci broni nadal Nowa Jugoslawia, zorganizowana wok'ol Serbii. Dlatego w imieniu USA zydowski szowinista Brzezinski wzywa NATO do wojny z Nowa Jugoslawia i podporzadkowania Serbii Amerykanom i Niemcom. To, co publicznie m'owi Brzezinski, jest nie tylko przejawem jego politycznego bandytyzmu, ale takze glupoty odkrywajacej tajne plany USA. Brzezinski kilka juz razy rozprawial o udanym rozbiciu Jugoslawii, kt'ore trzeba kontynuowac odrywajac od Serbii Kosowo, przez wprowadzenie tam wojska amerykanskiego i wywolania powstania mniejszosci albanskiej. Gdyby ktos mial jeszcze watpliwosci, kto prowokuje wojne w Jugoslawii, to Brzezinski mu to wyjasnia z rozbrajajaca amerykanska szczeroscia. Drugi szczery polityk, oczywiscie demokrata, kanclerz Kohl (Zyd) zada zaopatrzenia w bron Muzulman'ow i Chorwat'ow, by mogli skuteczniej walczyc z Serbami i pomiedzy soba. Nie chodzi wiec o usmierzenie jugoslowianskiej wojny, ale o jej potegowanie i rozszerzanie. Nie lubi sie Serb'ow, bo nie chca byc zydowsko-niemieckimi pacholkami.

Jest prawda, ze wojska NATO maja zamiar wejsc do wszystkich Kraj'ow Jugoslawii, do Albanii, Bulgarii, Wegier, Rumunii, Czech, Slowacji, Litwy, Lotwy, Estonii. Wobec rozwiazania Ukladu Warszawskiego i wycofania wojsk radzieckich z Kraj'ow Europy, opanowywanie tych Kraj'ow przez wojska NATO jest jawnym dowodem podbijania calej Europy przez USA i Niemcy.

W tej sytuacji, zawierane przez wladze Walesy sojuszy z Krajami EWG i NATO jest zgubne dla Polski. USA jest zdradzieckim sojusznikiem. Juz raz wydalo Polske Zwiazkowi Radzieckiemu, a teraz wydaje nas Niemcom i wraz z nimi chce nas skolonizowac. Taka polityke zaleznosci od USA, Niemiec i Izraela, a wrogosci do Kraj'ow Slowianskich prowadzi Zyd-minister Skubiszewski. Jest on autorem haniebnego traktatu polsko-niemieckiego, kt'ory zobowiazuje Wojsko Polskie do opuszczenia Ziem Zachodnich. Zezwala Niemcom na osiedlanie sie w Polsce i wykupywanie ziemi, fabryk i dom'ow, nie zezwalajac na to Polakom w Niemczech. Liczaca ponizej 200 tysiecy mniejszosc niemiecka w Polsce ma 7 przedstawicieli w Sejmie, podczas gdy 1,5 miliona Polak'ow w Niemczech nie ma nikogo w Bundestagu. Skubiszewski wie przy tym dobrze, ze USA trzyma przy sobie Niemcy obietnica dania im polskich Ziem Zachodnich i P'olnocnych oraz rosyjskiego okregu kr'olewieckiego. Ten wielki zydowski konstruktor" nowego ladu wie takze, ze Zydzi i USA, podobnie jak po Pierwszej Wojnie Swiatowej, pomagaja dzisiaj w budowie Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Mysla bowiem, ze Wielkie Niemcy pomoga Zydom i USA opanowac wszystkie Kraje Slowianskie z zwlaszcza Rosje, wobec kt'orej samo USA jest za slabe. Ale ostatnie wystapienia nacjonalistyczne mlodziezy w Niemczech dowodza, ze Kraj ten z wolna przechodzi w rece Niemc'ow, ze Zydzi i USA traca w Niemczech wladze.

Przeliczyli sie Zydzi jednoczac Niemcy, kt'ore obr'oca sie przeciwko nim. Przeliczyli sie takze rozbijajac ZSRR, bowiem uwolniona od komunizmu Rosja zaczyna uwalniac sie od Zyd'ow i przechodzi w rece Rosjan. Jelcyn zydowsko-amerykanski agen traci juz wladze. Podobnie Bialorus i Ukraina odrzucaja wszelka dominacje USA. Rozpad ZSRR obnazyl USA jako zydowskiego zandarma Swiata, jako najgorszego i jedynego imperialiste dazacego w imieniu Zyd'ow do zapanowania nad Swiatem. USA stracilo w ZSRR wygodnego sojusznika, kt'orego moglo obciazac za wsp'olne imperialne zbrodnie, samemu uchodzac za wyzwoliciela Narod'ow. Panowanie udajacych wrog'ow dw'och zaprzyjaznionych mocarstw bylo skuteczniejsze, niz panowanie jednego. Mozna bylo wtedy skl'ocic i podzielic podbijane Narody, kt'ore przed jednym zaborca szukaly ratunku u drugiego zaborcy i odwrotnie. Panowanie jednego mocarstwa jest malo skuteczne i szybko upada, bowiem moblilizuje ono, wylacznie przeciwko sobie, wszystkie podbijane Narody. Historia raz jeszcze dowodzi, ze madrosc zydowska sie obraca w glupote. Nikt tak precyzyjnie nie zawala na siebie budowanych z mozolem struktur jak Zydzi. Zbyt wielkie zdobycze zawsze przygniataja zdobywc'ow. Dlatego USA i Zydzi musza przegrac tak, jak przegraly Niemcy Hitlera. USA jako imperialny, antynarodowy Kraj wielu przeciwstawnych sobie kultur, ras i Narod'ow, moze sie rozpasc tak jak ZSRR.

Jest wiele prawdy w powiedzeniu: USA - Zydowskie imperium zla. Jak inaczej nazwac Panstwo najwiekszej demoralizacji, najwiekszych swiatowych przestepstw, kt'orego wojsko jest wszedzie, a ostatnio wkracza do Somalii i szuka surowc'ow a zwlaszcza ropy zamiast szybko rozdawac zywnosc glodujacym ludziom, zniszczonego przez Zach'od Kraju. W relacjach z tej interwencji, zolnierze amerykanscy sa humanitarnymi bohaterami a miejscowi - somalijskimi bandytami.

Somalia, Jugoslawia, Irak a przedtem Wietnam, Korea i inne Kraje to przyklady, do czego agresywne USA doprowadzilo ONZ. Byla to od poczatku niesprawiedliwa organizacja umacniajaca antynarodowy porzadek jaltanski, kierowana przez wielkie mocarstwa podporzadkowujace sobie pozostale Panstwa. Dzis USA skompromitowalo ONZ i uczynilo zen narzedzie swego panowania, przy pomocy kt'orego prowadzi podb'oj wielu Narod'ow.

Zydom i Niemcom, p'oki jeszcze sa w sojuszu, pozostaje przez kr'otki juz czas, mozliwosc skl'ocania ze soba Slowian i przeciwstawienie sobie nawzajem Polak'ow, Ukrainc'ow, Rosjan i innych. Uzasadnieniem sa komunistyczne zbrodnie, rzekomo dokonywane przez Rosjan. Ale coraz powszechniej wiadomo, ze komunistyczne zbrodnie i na Rosjanach i na Ukraincach i na Polakach dokonywali Zydzi z NKWD, lacznie z najhaniebniejsza zbrodnia katynska. I jak prawdzie spojrzec w oczy, to zab'ojstwa Polak'ow, dokonywane przez Ukrainc'ow byly wielka prowokacja inspirowana przez sowieckich Zyd'ow i hitlerowskich Niemc'ow. To obcy siali i sieja niezgode miedzy Polakami i Rosjanami, miedzy Polakai i Ukraincami, Bialorusinami i Litwinami, zyjacych niegdys razem w Kr'olestwie Jagiellon'ow,jako pierwszym mocarstwie Europy. Dzis zyjac w osobnych Panstwach narodowych, rozwijajmy tym bardziej laczaca nas slowianska zgode.

Tego pragnie Nar'od Polski. W tym upatruje zr'odlo potegi i dobrobytu. Polacy w coraze bardziej swiadomy spos'ob przeciwstawiaja sie zydowskiej wladzy. Nar'od wreszcie zrozumial, ze to co dzieje sie z Polska nie jest nieuchronna koniecznoscia, lecz celowa dzialalnoscia zydowskiej wladzy, kt'ora mozna i trzeba powstrzymac. Dlatego Polscy tym razem stanowczo wystapili przeciw wyprzedazy Polski oraz wlaczeniu nas do EWG i NATO. Masowo przeciwstawilismy sie rosnacej nedzy i bezrobociu. Strajki nauczycieli, lekarzy, g'ornik'ow, kolejarzy w maju 1993 roku byly tego wyrazem. Nar'od powszechnie zlorzeczyl Walesie, Suchockiej i rzadowi, Sejmowi i Senatowi. Zadano natychmiastowego ustapienia zlowieszczego rzadu, a potem przedterminowych wybor'ow Sejmu, Senatu i prezydenta.

Pod naciskiem burzacego sie Narodu, Sejm odwolal rzad chac ratowac wlasna pozycje. Ale rzad byl dla Zyd'ow wazniejszy, niz Sejm. Dlatego Walesa uratowal rzad rozwiazujac w czerwcu Sejmu i Senat i wyznaczajac wybory na dzien 19 wrzesnia 1993 roku. Chodzilo o to, aby prezydentowi i rzadowi jako jedynej niekontrolowanej wladzy ulatwic wyprzedaz Polski i wejscie do EWG i NATO. Minister Lewandowski wielokrotnie m'owil wtedy o koniecznosci przyspieszenia wyprzedazy polskiej gospodarki obcemu kapitalowi, bowiem nie wiadomo, czy nowa wybrana we wrzesniu wladza nie powstrzyma tego procesu. Miedzy innymi sprzedaz na Opolszczyznie Niemcom za bezcen najlepszej cementowni G'orazdze to wynik tego przyspieszenia. Aby zlagodzic protesty Polak'ow, Lewandowski formalnie sprzedal cementownie podstawionym Belgom, a oni natychmiast odsprzedali ja Niemcom. Za taka tania wyprzedaz w 1993 roku 200 najlepszych fabryk Lewandowski uzyskal zaledwie 400 milion'ow dolar'ow czyli tyle, ile Polaka placi za 40 dni odsetek od swego zadluzenia, a co starczy na zbudowanie jednej nowej podobnej wielkosci fabryki. Oto wyniki przyspieszenia zydowskiej wyprzedazy Polski. Podobnie Walesa i Suchocka przyspieszali integracje Polski z EWG i NATO.

Wladza przyspieszala niszczenie Polski i Polak'ow, przyspieszala wzrost nedzy i bezrobocia szczeg'olnie konczacej szkole mlodziezy.

Natomiast Nar'od oczekiwal na wybory niestety przeprowadzane wedlug antynarodowej i antydemokratycznej ordynacji wyborczej. Byla ona korzystna dla zydowskiej partii rzadzacych i opozycyjnych oraz mniejszosci niemieckiej, a niekorzystna dla polskiej partii narodowej. Politycznym bandytyzmem bylo uzaleznienie rejestracji kandydat'ow na posl'ow w okregu wyborczym od zebrania 3000 podpis'ow wyborc'ow zamiast 300, kt'ore w dodatku okregowe komisje wyborcze mogly bez uzasadnienia uznac za falszywe i odrzucic. Tak tez sie dzialo. Gl'ownie naszej partii niekt'ore okregowe komisje wyborcze odrzucaly bez sprawdzania zebrane podpisy jako falszywe. BBWR-owi rejestrowaly kandydat'ow na posl'ow bez sprawdzania zebranych podpis'ow. To nie wyborcy lecz okregowe komisje wyborcze bezprawnie decydowaly o tym, jakie partie w ilu okregach dopuscic do wybor'ow. Bylo to powazne ograniczenie praw wyborczych wszystkich uprawnionych do glosowania, kt'orzy w wielu okregach nie mogli glosowac na swoje partie niedopuszczone przez okregowe komisje wyborcze. Partii takich nie bylo takze w og'olnopolskim programie telewizji.

Bandytyzmem politycznym bylo r'owniez uzaleznienie wyboru posl'ow od uzyskania co najmniej 5% glos'ow wyborc'ow, zamiast co najwyzej 1%.Przezylismy komunizm | Walka o Polske | Przezyjemy powr \ot komunist\ow