home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | | collections | | | add

- advertisement
Jakiego chcemy ustroju.

Nie chcemy ani komunizmu ani kapitalizmu. Wprowadzimy nacjonalizm - ustr'oj narodowy, kt'orego podstawa jest narodowladztwo czyli wylacznie polska wladza rzadowa i samorzadowa oraz powszechna i wylacznie polska wlasnosc. Ustr'oj narodowy zapewni Polsce i Narodowi Polskiemu odrebnosc, tozsamosc, samodzielnosc i moc tw'orcza.

Ustr'oj narodowy zapewnia wszystkim obywatelom takie przyrodzone prawa jak wolnosc osobista, wolnosc wyznania, swiatopogladu, slowa, druku, stowarzyszenia, strajku, manifestacji. Nie beda one wymagaly jak obecnie zezwolenia wladzy. Nie jest prawem to, co wymaga zezwolenia. Ustr'oj narodowy zapewnia kazdemu obywatelowi prawo do pracy wynikajacej z niej placy, renty i emerytury, prawo do zasilku na dzieci, prawo do mieszkania, leczenia i nauczania, prawo do wlasnosci, prawo do wladzy samorzadowej od 20 lat a rzadowej od 30 lat. Prawo wyborcze przysluguje od pelnoletnosci czyli 18 lat.

Ustr'oj narodowy stawia przed wszystkimi obywatelami obowiazek nauki, pracy i obrony Polski, w tym dla mezczyzn obowiazek sluzby wojskowej, a takze obowiazek glosowania w wyborach wladzy rzadowej i samorzadowej oraz referendach. Obowiazek glosowania uczyni realnym narodowladztwo, zapewni wyb'or wladzy wedle woli Narodu, uniemozliwi wyb'or wladzy przypadkowej lub przeciwnej Narodowi. Madrosc Narodu tkwi w jego calosciowej woli, ujawnianej przez wszystkich jego czlonk'ow. Glosowac wiec musza obowiazkowo wszyscy dorosli czlonkowie Narodu.

Polska bedzie Panstwem Narodowym Polak'ow, Panstwem Narodu Polskiego, w kt'orym panuje Polska Kultura, a zwlaszcza Polskie Prawo, nazewnictwo i jezyk. Cala polska ludnosc bedzie obowiazywac wylaczne jedno polskie obywatelstwo, z wykluczeniem podw'ojnego obywatelstwa. Wszyscy beda zobowiazani do ujawnienia swej narodowosci jako istoty swego czlowieczenstwa. Tego wymaga godnosc ludzka oraz szacunek dla kazdej narodowosci i jej ochrona.

Historycznie zamieszkujacym Polske mniejszosciom narodowym a zwlaszcza slowianskim i baltoslowianskim zapewnimy ochrone narodowosci i kultury w ramach obowiazujacego prawa polskiego i lojalnosc wobec interes'ow Polski. Mniejszosciom narodowym przyznamy takze prawo do zrzeczenia sie obywatelstwa polskiego i opuszczenia Polski. Dla obop'olnego dobra dazyc bedziemy do opuszczenia Polski przez mniejszosc zydowska i niemiecka, kt'ore nie sa lojalne wobec Panstwa i Narodu Polskiego, niszcza nas i zmierzaja do zawladniecia naszym Krajem. Dazyc bedziemy do powrotu Polak'ow z innych Kraj'ow do Polski, a zwlaszcza z Niemiec, pozostalych Kraj'ow Europy Zachodniej i USA. Przyswieca nam zasada tworzenia Panstw jednorodnych jako najbardziej trwalych, sprawiedliwych, sp'ojnych wewnetrznie i bezpiecznych, nie narazonych na konflikty wewnetrzne. Uwazamy za rozumne i dobre dla obu stron, aby Niemcy z Polski przeniesli sie do Niemiec, a Polacy z Niemiec do Polski, aby Zydzi z Polski przeniesli sie do USA, a Polacy z USA przeniesli sie do Polski. Zabronimy natomiast obcokrajowcom osiedlania sie w Polsce i otrzymywania obywatelstwa polskiego nawet bez osiedlania sie. Chcemy, aby w miare mozliwosci Polska byla Panstwem jednorodnym, Panstwem Narodu Polskiego.

Polonii, kt'ora nie chce wr'ocic do Polski, pomozemy w zachowaniu polskiej narodowosci i kultury. Powolamy w Polsce Swiatowy Zwiazek Polak'ow, kt'ory bedzie kierowac Zwiazkami Polak'ow w poszczeg'olnych Krajach. Dolozymy wszelkich staran, aby Polonia we wszystkich Krajach kierowali Polacy, a nie Zydzi udajacych Polak'ow, jak to ma miejsce w wiekszosci przypadk'ow, a zwlaszcza w USA i Kanadzie.


NASZ PROGRAM DOCELOWY | Walka o Polske | Podzial terytorialny.