home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | | collections | | | add

- advertisementWladza samorzadowa.

Czlonkami terytorialnej wladzy samorzadowej od Samorzadu Gminnego do Samorzadu Krajowego beda Polacy posiadajacy jedno polskie obywatelstwo i przedstawiciele mniejszosci narodowych, kt'orzy ukonczyli 20 lat. Samorzady terytorialne wszystkich szczebli beda wybierane na 5 lat, przez conajmniej 50% + 1 glos'ow uprawnionych do glosowania, z dowolnej liczby kandydat'ow zamieszkujacych podlegly im obszar, wysuwanych przez dowolne ugrupowanie.

Samorzady reprezentujace interesy spolecznosci lokalnych wobec calego Narodu i Panstwa, sa cialami postulujacymi, doradczymi i kontrolujacymi dla odpowiednich szczebli wladzy rzadowej, na przyklad Samorzad Wojew'odzki (dawny Sejmik Wojew'odzki) wobec Urzedu Wojew'odzkiego.

Szczczeg'olne znaczenie bedzie mial Samorzad Krajowy, czyli izba samorzadowa, wobec Sejmu jako izby rzadowej. O ustanowieniu Samorzadu Krajowego i zniesienia obecnego Senatu zdecyduje referendum. Senat jest nieczytelnym i kamuflazowym organem wladzy, powolanym dla pozorowania demokracji, kt'ora nie istnieje.

Samorzad Krajowy powinien liczyc 800 a nawet 1000 os'ob i skladac sie z przedstawicieli wszystkich region'ow, klas, zawod'ow, wyznan, zwiazk'ow zawodowych i organizacji branzowych. Bedzie to najwyzszy przedstawicielski organ Narodu Polskiego i mniejszosci narodowych reprezentujacych cale zr'oznicowane spoleczenstwo, uprawnionych do opiniowania projekt'ow ustaw sejmowych i zglaszania zmian jako koniecznego wymogu poprzedzajacego ich uchwalenie przez Sejm. Samorzad Krajowy bedzie mial takze prawo wnoszenia do Sejmu wlasnych projekt'ow ustaw.

Wladza samorzadowa jako jedyna bedzie uprawniona do przeprowadzania wybor'ow wlasnych oraz na Prezydenta i do Sejmu.

Wladza samorzadowa opr'ocz ogniw terytorialnych, bedzie miala r'owniez ogniwa instytucjonalne, na przyklad wybierane samorzady instytucji.


Wladza Rzadowa. | Walka o Polske | Stronnictwa polityczne.