home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | | collections | | | add

- advertisementNasze sprawy zagraniczne.

Jestesmy zwolennikami naturalnego porzadku Swiata, w kt'orym wszystkie Narody maja prawo do swej wolnosci, odrebnosci, tozsamosci i jednosci w jednym, wlasnym i niezaleznym Panstwie narodowym. Istnienie odrebnych ras, Narod'ow i kultur jest koniecznoscia, bez kt'orej nie moze istniec rozw'oj spoleczny. Sily zydowskie dazace do zaniku odrebnosci narodowych dzialaja swiadomie na rzecz zaniku jednych, a zachowania innych Narod'ow. Zawsze bowiem musza istniec r'ozne Narody jako konieczny czynnik rozwoju kazdego czlowieka i Narodu oraz calej ludzkosci. Misja EWG popierana przez Watykan i episkopat jest doprowadzenie do wymieszania i zaniku Narod'ow romanskich i slowianskich, a zachowania i rozwoju Narodu zydowskiego i niemieckiego.

Dlatego przeciwstawimy sie mieszaniu ras, Narod'ow i kultur, wywolujacych konflikty i niszczenie Wsp'olnot Narodowych. Przeciwstawiamy sie EWG i euroregionom, zniesieniu granic panstwowych i budowaniu zjednoczonej Wsp'olnej Europy, bo to nam przypomina zydowsko-sowiecka koncepcje wsp'olnego europejskiego a potem swiatowego Panstwa proletariuszy. Zniesienie granic Panstwa - m'owil madry chlop spod Kruszewnicy - to tak samo, jakby mnie ktos z domu powyjmowal drzwi. Tylko chytry Zyd moze to wymyslic a glupi Polak w to uwierzyc".

Zaden Nar'od ani Panstwo nie moze panowac nad innymi. Dlatego w jakimkolwiek Kraju wykluczona musi byc obecnosc obcego wojska, obcej wladzy i obcej wlasnosci jako trzech gl'ownych narzedzi panowania. Kraje narodowe nie moga byc zasiedlane przez obcokrajowc'ow, ani tez rzadzone przez mniejszosci narodowe, najczesciej zydowskie, kt'ore sa agentura Izraela i USA, a w przypadku Polski rzadzaca mniejszosc zydowska jest r'owniez agentura Niemiec.

Popieramy zjednoczenie w jednym narodowym Panstwie podzielonych Narod'ow. Popieramy zjednoczenie Korei, powr'ot Kuwejtu do Iraku, a Tajwanu do Chin, powstanie Panstwa Palestynskiego. Popieramy zjednoczenie z Serbia i Nowa Jugoslawia zamieszkalej przez Serb'ow Bosni i Hercegowiny. Z korzyscia dla nas i Narod'ow byloby, podobnie jak ZSRR, podzielenie Kanady i USA na odrebne Panstwa narodowe, do czego dazy francuska czesc Kanady i ruch odrodzenia aryjskiego w USA.

Rozwiazanie Ukladu Warszawskiego i wycofanie wojska radzieckiego ze wszystkich obcych Panstw jest zjawiskiem korzystnym i musi byc uzupelnione rozwiazaniem NATO i wycofaniem wojska amerykanskiego z Europy i pozostalych Kraj'ow Swiata. USA jest jedynym na Swiecie imperialnym Panstwem, kt'orego wojska okupuja inne Panstwa i planuja wchodzenie do kolejnych Kraj'ow, w tym do Polski.

Do tego dopuscic nie wolno, nawet za cene konfliktu zbrojnego, kt'orego USA bardzo sie obawia. Dlatego naszym zadaniem jest organizowanie zbrojnej obrony przeciwko wkraczaniu wojsk NATO i nadanie temu ewentualnemu konfliktowi miedzynarodowego charakteru.

Na miejsce EWG, na miejce judaizowanej, amerykanizowanej i germanizowanej Wsp'olnoty Europy, wysuwamy koncepcje odrebnych i niezaleznych Panstw Narodowych w swoich bezpiecznych granicach. Przewidujemy zbiorowe przymierze wszystkich Panstw Europejskich bez uczestniczenia Kraj'ow pozaeuropejskich, takich jak Izrael, USA, Kanada i Turcja. Dlatego rozwiazane byc musi KBWE, kt'ore zrzesza r'owniez te pozaeuropejskie Panstwa. Europa musi odzyskac swoja aryjska tozsamosc i uwolnic sie od zydowsko-amerykanskiej okupacji.

Najkorzystniejsze dla Polski jest przymierze z najblizszymi pokrewnymi nam etnicznie i kulturowo Krajami Slowianskimi, slynacymi z bogactwa. Maja one w Europie najwiekszy potencjal ludnosciowy, a w Swiecie najwiekszy potencjal terytorialny i surowcowy oraz jeden z najchlonniejszych rynk'ow. Posiadaja wielka sile naukowa, gospodarcza i wojskowa. Cala Slowianszczyzna, jest najbardziej zagrozona ekspansja zydowsko-amerykanska i niemiecka, kt'ora zmierza do wydarcia nam obszar'ow i bogactw. Szczeg'olnie zagrozone sa dzisiaj Czechy, Slowenia, Chorwacja, Bosnia, Hercegowina, Serbia i Polska. Najpilniejsza sprawa jest niedopuszczenie do podboju przez USA i EWG Kraj'ow Jugoslawii, a zwlaszcza Nowej Jugoslawii i Serb'ow bosniackich.

Wsp'olne zagrozenie wszystkich Narod'ow Slowianskich i wsp'olne mozliwosci osiagniecia wielkiego rozwoju przemawiaja za powolaniem Wsp'olnoty Slowianskiej jako przymierza wszystkich Panstw Slowianskich. Ulatwiaja to dzisiaj nastepujace czynniki: - Jestesmy Narodami najblizszymi sobie rasowo, kulturowo i dziejowo. Mamy wsp'olne plemienne i kulturowe korzenie slowianskie. Niewiele ponad 1000 lat temu mielismy wsp'olny jezyk, wlasna wsp'olna religie, wsp'olna cywilizacje slowianska. - Wszystkie Narody Slowianskie znalazly sie pod zydowska okupacja komunistyczna i niemiecka okupacja hitlerowska doswiadczajac na sobie najwiekszych zbrodni i najwiekszych zniszczen w dziejach Swiata, popelnionych przez tych okupant'ow.

-Wszystkie Narody Slowianskie odczuwaja dzis wieksza dla siebie korzysc w laczeniu ze soba w przymierzu, niz w rozdzielaniu sie i przeciwstawianiu sobie w sojuszach z innymi Panstwami.

-Zaden Nar'od Slowianski nie jest dzis imperialny i nie ma zamiaru panowania nad innymi Narodami Slowianskimi i jakimikolwiek Narodami szanujac prawo kazdego Narodu do suwerennego Panstwa.

Wsp'olnota Slowianska bedzie dobrowolnym przymierzem politycznym, gospodarczym, wojskowym i og'olnocywilizacyjnym wszystkich wolnych Narod'ow Slowianskich majacych swoje wlasne niedpodlegle Panstwa. Wsp'olnote Slowianska powinny tworzyc wszystkie Kraje Slowianskie: Slowenia, Horwacja, Bosnia - Hercegowina, Nowa Jugoslawia, czyli Serbia i Czarnog'ora, Macedonia, Bulgaria, Czechy, Slowacja, Polska, Ukraina, Bialorus i Rosja. W sklad Wsp'olnoty Slowianskiej winny wejsc takze Kraje Baltoslowianskie - Litwa i Lotwa oraz kraje historyczne i geograficzne zwiazane ze Slowianszczyzna - Estonia, Moldawia, Rumunia, Wegry, Albania, Grecja i Kazachstan.

Podstawa Wsp'olnoty Slowianskiej bedzie zasada trwalosci i nadrzednosci Narodu jako historycznie uksztaltowanej, odrebnej i niezaleznej wsp'olnoty ludzi jednej rasy i kultury, jedynej wsp'olnoty kulturotw'orczej najlepiej zapewniajacej czlowiekowi warunki rozwoju.

Wsp'olnota Slowianska bedzie bronic narodowych wartosci i odrenosci kazdego Narodu oraz wartosci slowianskich laczacych wszystkie Narody. Wsp'olnota Slowianska stanowic bedzie nowa propozycje dla Narod'ow Swiata, odrzucajaca zar'owno socjalistyczno-komunistyczna jak i kapitalistyczna droge rozwoju jako antynarodowa i antyludzka. Wsp'olnota Slowianska bedzie realizowac nacjonalistyczna droge rozwoju, bedzie ksztaltowac ustr'oj narodowy i narodowy porzadek Swiata. Cecha ustroju narodowego jest wylacznosc wlasnosci i wladzy w rekach Narodu na jego wylacznym obszarze narodowo-panstwowym. Cecha narodowego porzadku Swiata jest trwale istnienie odrebnych, niezaleznych i niepodzielnych Panstw narodowych, r'ownych wobec siebie i nie podlegajacym innym Panstwom.

USA i EWG niszcza naturalny, narodowy porzadek Swiata. Narzucaja Swiatu wsp'olny rzad i jednosc niszcza i zniewalaja najcenniejsze ludzkie wsp'olnoty, jakimi sa Narody. Te miedzynarodowe zrzeszenia daza do unicestwienia odrebnosci rasowych, narodowych i kulturowych, a tym samym do zaniku Narod'ow i zastapienia ich beznarodowa, latwo manipulowana masa producent'ow i konsument'ow. Przedsiewziecia te groza przede wszystkim Narodom Slowianskim, zmierzajac do ich eksploatacji, wynarodowienia, pozbawienia wlasnosci, wladzy i obszar'ow zamieszkania. Wsp'olnota Slowianska moze okazac sie jedyna sila pozwalajaca przetrwac Narodom w ich narodowo-kulturowej tozsamosci oraz zachowac wlasnosc i posiadane obszary. Moze skutecznie obronic Narody przed eksploatacja i emigracyjnym rozproszeniem oraz dac szanse wielkiego rozwoju i przodujacej roli w Europie i Swiecie.

Polityczne przymierze Wsp'olnoty Slowianskiej bedzie oparte na wlasnej, samodzielnej polityce Panstw zrzeszonych, wspierajacych sie i dzialajacych wsp'olnie wobec innych Panstw, wobec reszty Europy i Swiata. Wsp'olna polityka bedzie dotyczyc przeciwstawiania sie plynacym z zewnatrz tendencjom komunistycznym i kapitalistycznym oraz antynarodowej integracji Panstw. Bedzie dotyczyc przekazywania wzajemnych doswiadczen w realizacji nacjonalistycznej drogi rozwoju, w ksztaltowaniu wlasnych ustroj'ow narodowych. Bedzie dotyczyc podejmowania wsp'olnych przedsiewziec w realizowaniu narodowego porzadku Swiata. Jedynym wsp'olnym cialem koordynujacym polityke bedzie Rada Prezydent'ow - Naczelnik'ow Panstw zrzeszonych.

Gospodarcze przymierze Wsp'olnoty Slowianskiej bedzie oparte o samodzielne i w miare mozliwosci samowystarczalne systemy gospodarcze Panstw zrzeszonych, dysponujacych wlasna odrebna waluta. Potegowanie wlasnego narodowego rozwoju gospodarczego bedzie osiagane pierwszenstwem wzajemnej wsp'olpracy Panstw zrzeszonych w dziedzinie inwestycyjnej, produkcyjnej, handlowej, komunikacyjnej, naukowo-technologicznej. Bedzie takze osiagane pierwszenstwem eksportu i importu w ramach Panstw zrzeszonych, przy zniesieniu lub znacznym obnizeniu barier celnych miedzy tymi Panstwami. Powolana w ten spos'ob bedzie wielka slowianska strefa gospodarcza i wielki rynek slowianski, jeden z najwiekszych na Swiecie, obok chinskiego i japonskiego. R'ownomierny i wszechstronny rozw'oj gospodarczy bedzie zakladal calkowita ochrone srodowiska naturalnego oraz szybkie osiagniecie wysokiego i wyr'ownanego dobrobytu materialnego wszystkich Narod'ow. Bedzie r'owniez zapewnial skuteczna obronnosc.

Wojskowe przymierze Wsp'olnoty Slowianskiej bedzie oparte na posiadaniu przez kazde Panstwo zrzeszone samodzielnego wojska, stanowiacego 1% liczby ludnosci. Szkieletowa organizacja wojska umozliwi w zagrozeniu jego zwiekszenie do 10% liczby ludnosci. Poszczeg'olne wojska narodowe beda skladac sie w polowie z wojska zawodowego, w polowie z powszechnego poboru, obowiazujacego wszystkich czlonk'ow Narodu przez jeden rok. Organizacja wojsk narodowych podleglych wlasnej wladzy, z wykluczeniem ich stacjonowania w czasie pokoju na obszarze innych Panstw zrzeszonych. Zapewniona bedzie obrona kazdego zagrozonego Panstwa zrzeszonego przez wszystkie Panstwa czlonkowskie.

Og'olnocywilizacyjne przymierze Wsp'olnoty Slowianskiej bedzie oparte na wsp'olnym dziedzictwie cywilizacyjnym Slowianszczyzny, chronionym przed zniszczniem i rozwijanym w nowoczesna cywilizacje slowianska, przy zachowaniu odmiennosci narodowych kultur Narod'ow zrzeszonych. Wymagac to bedzie wzajemnej wsp'olpracy Panstw zrzeszonych w dziedzinie wszelkiej tw'orczosci, a w tym w dziedzinie nauki i sztuki. Wymagac to bedzie popularyzacji wszelkich osiagniec kulturowych kazdego Panstwa zrzeszonego w pozostalych Panstwach czlonkowskich.

Wielkie swiatowe przesilenia, upadek i rozklad system'ow wartosci, Panstw i cywilizacji, a zwlaszcza rozklad wschodniej i zachodniej cywilizacji ksztaltujacej od wiek'ow Narody Slowianskie, stawia przed Wsp'olnota Slowianska szanse i obowiazek tworzenia nowej, potegujacej nasz rozw'oj i jednoczacej nas cywilizacji slowianskiej jako wsp'olczesnej propozycji dla wszystkich Narod'ow i Swiata.

Jest to mozliwe tym bardziej, ze nadal wykazuje zywotnosc dawna aryjko-slowianska cywilizacja wsp'olna calej Slowianszczyznie, przejawiajaca sie we wsp'olnych zwyczajach, obyczajach i obrzedach, wsp'olnych wartosciach, wsp'olnym poczuciu moralnym i filozofii zycia, w laczacym nas uduchowieniu tak mocno zaznaczajacym sie w sztuce wszystkich slowianskich Narod'ow szczeg'olnie w okresie obecnym. M'owi sie zasadnie o duszy slowianskiej, o romantyzmie i uczuciowosci charakteryzujacej Slowianskie Narody, o szczerosci i bezinteresownosci Slowian, o ofiarnosci i wiernosci, o wielkim patriotyzmie i przywiazaniu do ziemi ojczystej. Uduchowienie charakteryzujace Narody Slowianskie jest jedna z naszych najlepszych cech i najwiekszych wartosci, kt'ore kaza nam zachowywac wlasciwe proporcje miedzy wartosciami materialnymi a duchowymi, kt'ore wartosciom duchowym daja pierwszenstwo nad materialnymi. Jest to jeszcze jeden znak przewagi Slowian nad zmaterializowanym Zachodem, dajacej nam wieksze perspektywy rozwoju. Slowianie wszystkich Narod'ow sa przy tym pracowici i wynalazczy, poszukiwani przez zachodnie rynki pracy. Sa waleczni i w obronie wlasnej tworzyly najlepsze wojska Swiata. Ta wyzwalajaca sie coraz bardziej duchowosc Slowian stanie sie sila i podstawa nowej cywilizacji slowianskiej. Polaczy ona Slowianszczyzne rozdzielona przez chrzescijanstwo prawoslawne z jednej strony, a z drugiej katolickie.

W tym wielkim cywilizacyjnym wymiarze, daje zupelnie nowe mozliwosci rozwoju wszystkim Narodom Slowianskim. Nie jest ona zatem tylko konkurencja wobec USA, EWG i NATO, chociaz taka skuteczna konkurencja byc musi. Jest ona przede wszystkim nowa propozycja zycia, zr'ownowazonego miedzy Duchem a Materia, miedzy Przyroda a Kultura, miedzy Narodem a Jednostka, miedzy Wsp'olnota Narodowa a Wsp'olpraca Miedzynarodowa. W miedzynarodowej wsp'olpracy Wsp'olnota Slowianska nie zatraci ducha narodowego poszczeg'olnych Narod'ow, lecz go wzmoze.

Powstaje pytanie, po co Polsce zwiazek z EWG i NATO, po to sojusz z Niemcami, kt'ory kosztowac nas bedzie utrate Ziem Zachodnich i izolacje od Bialorusi i Ukrainy, czyli wraz z Polska wsp'olnych obszar'ow wielkiego kr'olestwa jagielonskiego? Samo tylko przymierze Polski i Ukrainy daje przewage nad Niemcami i r'ownowage wobec EWG. Natomias Wsp'olnota Slowianska, przymierze Polski ze wszystkimi Krajami Slowianskimi to kolosalna sila i perspektywa rozwoju, to zachowanie naszych piastowskich Ziem Zachodnich i kulturowa obecnosc na jagielonskich Ziemiach Wschodnich.

Na poczet przyszlej Wsp'olnoty Slowianskiej Polska powinna zawrzec wszechstronne przymierze z Czechami i Slowacja. Juz ten zwiazek zr'ownowazy potege Niemiec oraz obroni Czechy i nasze Ziemie Zachodnie przed planowanym zalewem niemczyzny.

Powinnismy takze zawrzec wszechstronne przymierze z Ukraina i Bialorusia dajace nam bezpieczenstwo przed ekspansja EWG i Niemiec.

Wszechstronne przymierze powinnismy zawrzec z Litwa zwazywszy na wsp'olna wielowiekowa panstwowosc i obecne korzysci takiego zwiazku. Ustrzeze on Litwe przed grozna penetracja niemiecka i zydo-sowiecka. Do zawarcia takiego sojuszu sa dzisiaj korzystne warunki. Nar'od Litewski wybral bowiem swym prezydentem Litwina, a odrzucil Zyda, kt'oremu nie pomoglo zdjecie z Papiezem.

Polska powinna zawrzec wszechstronne przymierze z Rosja, aktywizujac wsp'olprace z okregiem kr'olewieckim. Aktywizacja gospodarcza tego strategicznego obszaru musi byc dzielem Rosjan i Polak'ow, przy uniemozliwieniu wplyw'ow niemieckich. Takich polskich posuniec domysla sie kanclerz Kohl (Zyd). Zwr'ocil sie on do prezydenta Jelcyna, aby nie dopuscil do osiedlania sie Polak'ow w Kr'olewcu i przeznaczyl ten okreg dla Niemc'ow, co popiera obecnie Zyd Zyrynowski.

Powinnismy zawrzec wszechstronne przymierze z Nowa Jugoslawia, a zwlaszcza Serbia dajaca dzis przyklad bohaterskiej walki z nawala zydowsko-amerykanska i niemiecka.


Polskie obyczaje i obrzedy narodowe. | Walka o Polske | POSLANIE