home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | | collections | | | add

- advertisementChcemy zatem:

- systemu wielopartyjnego gwarantujacego wolne wybory pomiedzy partiami do Sejmu wylaniajacego Rzad, kt'ory powoluje Urzedy wojew'odzkie, powiatowe, miejskiei gminne;

- wybieralnego przez ludnosc oraz niezaleznego od administracji panstwowej i partii politycznych Samorzadu gminnego, miejskiego, powiatowego, wojew'odzkiego i krajowego, zapewniajacego bezposredni udzial we wladzy og'olu obywateli;

- wybieranego przez caly Nar'od Naczelnika Polski sposr'od kandydat'ow wylanianych przez partie polityczne, stojacego na czele Zgromadzenia Narodowego zlozonego z Sejmu i Samorzadu Krajowego;

- swobodnego tworzenia partii politycznych, zwiazk'ow zawodowych i innych organizacji, lecz nie w zakladach pracy, w kt'orych obok Dyrekcji ma byc prawnie obecny tylko Samorzad pracowniczy jako wyraz bezposredniego udzialu zalogi w zarzadzaniu, przy jej pelnym prawie do strajku;

- niezaleznego od partii politycznych wojska, policji i sadownictwa oraz podporzadkowania tych organ'ow prawu w interesie wszystkich obywateli;

- silnego, samodzielnego i nowoczesnego Wojska Polskiego, objecia zreorganizowana, roczna intnsywna sluza wojskowa wszystkich Polak'ow przed rozpoczeciem pracy lub studi'ow oraz wprowadzenia zawodowej sluzby wojskowej;

- gospodarki narodowej opartej o zasade r'ownouprawnosci wszystkich form wlasnosci, z wlasnoscia rodzinna w rolnictwie, z przewaga wlasnosci prywatnej w rzemiosle, uslugach i handlu, z takim udzialem wlasnosci prywatnej w przemysle, jaki okresla gospodarcza oplacalnosc;

- powszechnego uwlaszczenia pracownik'ow w formie niedziedzicznej wsp'olwlasnosci przedsiebiorstwa, uprawniajacej do czesci zysku wsp'olmiernego do wkladu pracy;

- pelnego zatrudnienia obywateli przy zastosowaniu znacznie zr'oznicowanych plac wymuszajacych dobra prace, przy zagwarantowaniu najnizszych zarobk'ow zapewniajacych godziwe zycie i nieograniczaniu zarobk'ow najwyzszych;

- wysokich dodatk'ow rodzinnych umozliwiajacych wychowywanie dzieci przez niepracujace matki;

- polozenia kresu emigracji Polak'ow przez zapewnienie wszystkim, a zwlaszcza mlodemu pokoleniu, pelnych mozliwosci rozwoju w Kraju;

- wolnorynkowej i niemonopolistycznej gospodarki z systemem podatkowym rozwijajacym wytw'orczosc i inwestycje, umozliwiajacym nieustanne podnoszenie dochodu wlasciciela i pracownika;

- zwiekszania samodzielnosci gospodarki narodowej, zmniejszania jej uzaleznienia od zagranicy, oparcia rozwoju gospodarczego na wlasnych surowcach, technologiach i wynalazkach, na wlasnej pracy a nie na pozyczkach;

- wymienialnosci polskiej waluty jako warunku suwerennosci i rozwoju gospodarczego Polski oraz jej ochrony przed wyzyskiem przez inne Kraje;

- wolnosci nauki, sztuki, informacji i publikacji, prawnego dostepu wszystkich do srodk'ow masowego przekazu, zniesienia cenzury;

- narodowej szkoly i prawa do 12-stu lat nauczania o zr'oznicowanym poziomie i zakresie dla calej polskiej mlodziezy;

- fizycznego i moralnego zdrowia Narodu w zdrowym srodowisku naturalnym, sily polskiej rodziny, ochrony zycia dziecka poczetego;

- wolnosci dla wszystkich Polak'ow, prawa do wlasnosci i wladzy, prawa do poczucia narodowego, swiadomosci narodowej i patriotyzmu.

Nasze dazenia zmierzaja do wolnej, sprawiedliwej i bogatej Polski. Wasze poparcie przyspieszy ich urzeczywistnienie.

Zarzad Naczelny

Polskiej Wsp'olnoty Narodowej.Odzewa z 1 wrzesnia 1989 roku

Polki i Polacy! 50 lat temu, pierwszego wrzesnia Polska znalazla sie w niebezpieczenstwie. Na podstawie haniebnego porozumienia zostalismy napadnieci przez dwa totalitarne Panstwa - niemieckie i sowieckie. Opuszczeni przez sojusznik'ow, podjelismy samotna walke w obronie wlasnej i wszystkich wolnych Narod'ow. Ponieslismy w wojnie ogromne straty biologiczne, duchowe i materialne, wydatnie przyczyniajac sie do zwyciestwa aliant'ow.

Jaltanski podzial Swiata dokonany przez USA, Wielka Brytanie i ZSRR narzucil nam komunizm zaprowadzany sila przez obca etnicznie elite z nomenklatury. Zniewolil on i wyniszczyl Nar'od Polski, poddajac go przesladowanom, wyzyskowi, demoralizacji i wynaradawianiu. Zabito setki tysiecy Polak'ow, setki tysiecy zmuszono do opuszczenia Polski. Odebrano Polakom wolnosc i wlasnosc, obnizono stan zdrowia i poziom zycia Narodu. Zniszczono nasza gospodarke, zadluzono i uzalezniono nasz Kraj. Przez 45 lat panowania komunizmu ponieslismy - jak w wojne - ogromne straty biologiczne, duchowe i materialne, wyzyskiwaniu przez ZSRR i najbogatsze Kraje Zachodu.

Nar'od od 1956 roku kilkakroc przeciwstawial sie komunistycznej dyktaturze. Masowe wystapienia Polak'ow w 1980 roku doprowadzily do powstania Solidarnosci jako powszechnego ruchu Narodu przeciw stalinowskiemu komunizmowi, jako nadziei na uzyskanie wolnosci, sprawiedliwosci i dobrobytu, nadziei na powr'ot polskosci do naszego Kraju. Solidarnosc zostala jednak opanowana przez obcych nam narodowo lewicowych doradc'ow, wywodzacych sie z PZPR i socjalistycznej miedzynarod'owki. Pomimo wykorzystywania przez nich Solidarnosci dla niepolskich cel'ow, stala sie ona sila przemian. Przerwal je stan wojenny, kt'ory spowodowal wiele cierpien, w tym kolejna emigracje dziesiatk'ow tysiecy Polak'ow oraz dalszy spadek poziomu naszego zycia.

Nar'od protestami doprowadzil do okraglego stolu". Byl on nadzieja na narodowe porozumienie, ograniczone do porozumienia komunist'ow z doradcami Solidarnosci. Nie dopuscili oni ruchu narodowego i ludowego do okraglego stolu" dzielac wladze miedzy popierana przez ZSRR lewice PZPR i popierana przez USA lewice Solidarnosci", w zamian za naklanianie przez nia Narodu do dalszych wyrzeczen ulatwiajacych wyzysk Polski. Przedwczesne niedemokratyczne wybory celowo odebraly szanse innym kierunkom. Ograniczyly wyb'or do Koalicji i Solidarnosci przesadzajac o podziale wladzy dokonanym przy okraglym stole". Dlatego, pomimo kosztownej kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego oplacanej przez obce Kraje, w wyborach nie wzielo udzialu niemal 40% obywateli, kt'orzy ani w Koalicji ani w Solidarnosci nie pokladali nadziei na poprawe sytuacji. Tak wybrane Zgromadzenie Narodowe nie odzwierciedla pelnego ukladu sil spolecznych w Polsce. R'owniez wyb'or komunistycznego Prezydenta i solidarnosciowego Premiera nie wynika z woli wiekszosci Narodu, lecz ustalen okraglego stolu". Sprawil on, ze Solidarnosc przestala byc opozycja i stala sie wladza. Musi teraz decydowac sama, czy chce byc rzecznikiem Polak'ow czy obcych interes'ow zagrazajacych naszemu Krajowi.

Polska jest w niebezpieczenstwie! Ponosi nadal duze straty biologiczne, duchowe i materialne, spowodowane zlym ustrojem i zla wladza dopuszczajaca do wyzyskiwania nas przez inne Kraje. Pogarszaja sie warunki zycia Narodu. Postepuje demoralizacja i wynaradawianie. Rosna ceny i podatki, traca wartosc pieniadze, maleje zaopatrzenie. Wzrasta zadluzenie i wyw'oz z Kraju sily roboczej, towaru i kapitalu. Utrudnia sie w Polsce dzialalnosc Polakom, ulatwia obcym. Nasila sie wyprzedaz majatku narodowego i uzaleznianie Kraju. Zagrozony jest biologiczny i cywilizacyjny byt Narodu.

Nowa wladza koalicyjno-solidarnosciowa zgodnie wmawia Polakom, ze jedynym wyjsciem z zagrozenia jest obca pomoc i wlasne wyrzeczenia, ograniczenie spozycia oraz branie pozyczek i wprowadzanie kapitalu zagranicznego, wyprzedaz obcym naszej ziemi, naszych dom'ow i zaklad'ow pracy, oddawanie innym Krajom za dlugi naszego majatku narodowego. Nie jest to koniecznosc lecz zdrada. Jest to dalszy celowy wyzysk Kraju przez obcy kapital. Jest to zaplanowana grabiez bogatej Polski. Jest to odebranie Narodowi jego bogactw i poddanie wyzutych z wlasnosci Polak'ow wyzyskowi we wlasnym Kraju. Jest to neokolonializm. Po to zadluzono Polske, by splacac dlugi wyprzedaza innym Panstwom naszej wlasnosci narodowej. Po to robi sie chaos gospodarczy, by zalamac wiare Narodu we wlasne sily i wm'owic koniecznosc uzalezniajacej pomocy zagranicznej. Po to w bogatej Polsce doprowadza sie Polak'ow do biedy, by byli tania i wyzyskiwana sila robocza, by opuszczali Polske lub godzli sie na poprawe warunk'ow w Kraju kosztem przejmowania fabryk przez obcych.

Piecdziesiat lat temu rozpoczela sie wojna z Narodem Polskim. Trwa ona do dzisiaj jako wojna ekonomiczna. Nie mozemy biernie oczekiwac kleski, musimy walczyc o narodowe przetrwanie. Kiedy zmiany w ZSRR rokuja nadzieje odzyskania przez Polske pelnej suwerennosci, wtedy wladza koalicyjno-solidarnosciowa zastepuje zaleznosc od Wschodu zaleznoscia od Zachodu. Kiedy uwalniamy sie od przemocy fizycznej, narzuca sie nam przemoc ekonomiczna. Kiedy Polska moze uwolnic sie od obcego wojska, narzuca sie jej obca wlasnosc. Godzi to w podstawy bytu Narodu i Panstwa, w suwerennosc Polski oparta na jej wlasnosci, kt'orej zadna wladza nie moze sprzedawac innym Krajom. Taki akt jest zdradziecki, bezprawny i niewazny i tak go bedzie traktowac wladza narodowa. Prawa Narodu Polskiego do wylacznej wlasnosci wszystkiego w granicach Panstwa Polskiego musi byc konstytucyjna zasada obowiazujaca kazda wladze w Polsce. Wlasnosc jest podstawa wolnosci Czlowieka i Narodu, niepodleglosci Panstwa oraz jego bogactwa i rozwoju. Bogatymi sa tylko wolne Narody, bez obcego wojska, obcej wladzy, obcej wlasnosci, obcego pieniadza, bez uzaleznienia gospodarczego.

Musimy zachowac wlasnosc w polskich rekach, usamodzielnic i rozwinac gospodarke. Podstawa tego jest rozszerzenie wlasnosci prywatnej wylacznie na rzecz Polak'ow oraz uwlaszczenie Narodu czyniace wszystkich pracownik'ow wlascicielami zaklad'ow pracy. Polscy przemyslowcy, polscy rzemieslnicy, polscy chlopi i polscy robotnicy jako wlasciciele beda najlepszymi obroncami polskiej wlasnosci przed obcymi grabiezcami. Nie rujnujace nas pozyczki i kapital zagraniczny, lecz wlasna wynalazczosc i praca, wlasny kapital i bogactwa naturalne maja byc podstawa gospodarki, kt'ora rozwinie wolny rynek, stabilnosc cen i wymienialnosc pieniadza, obnizenie podatk'ow i podniesienie plac likwidujace oslabiajaca nas emigracje. Wytw'orczosc wzmoze pewnosc, ze nasza praca bogacimy siebie, a nie obcych. Nie chcemy dluzej pracowac na wierzycieli ani ze Wschodu ani z Zachodu. Zadamy uznania naszych dlug'ow za splacone przez zciagniete z nas lichwiarskie procenty. Zadamy rewizji narzucanych nam przez zagranice niekorzystnych um'ow gospodarczych, podniesienia zanizanych cen kupowanych od nas towar'ow. Zadamy naleznych nam odszkodowan wojennych za straty ludzkie, materialne i terytorialne. Nie chcemy pomocy zagranicznej, kt'ora naz uzaleznia i wyzyskuje. Chcemy samodzielnego rozwoju Polski i uczciwej wsp'olpracy z zagranica. Nie chcemy wsp'olnego domu europejskiego kosztem polskiego domu narodowego.

Musimy rozszerzac demokracje czyli narodowowladztwo. Jego podstawa jest powszechny udzial wszystkich obywateli w rzadzeniu Krajem. Zapewni go system wielopartyjny dopuszczajacy wszystkie partie do srodk'ow masowego przekazu oraz do wolnych wybor'ow wylaniajacych wladze odpowiadajaca Narodowi. Zapewni go system wsp'olwladzy panstwowej i samorzadowej, dajacy samorzadowi terytorialnemu i zakladowemu znaczna niezaleznosc, zachowujacy nadrzednosc wladzy Panstwa reprezentujacej racje og'olnonarodowe.

Polska ma wszelkie mozliwosci szybkiego uzyskania sily i dobrobytu. Brakuje do tego narodowej wladzy sluzacej wylacznie Polsce, organizujacej Nar'od do zbiorowego dzialania, realizujacej interesy Polski, a nie innych Panstw, bogacacej Polak'ow a nie obcych obywateli, chwalonej przez Nar'od Polski a nie przez rzady i banki innych Kraj'ow.

Wobec dw'och uzaleznionych sil - Koalicji i Solidarnosci, jako ruch Wsp'olnoty Narodowej jestesmy trzecia sila niezalezna od zagranicy, sluzaca tylko Narodowi Polskiemu. Jestesmy opozycja pozasejmowa.

Oglaszamy powolanie Rady Porozumiewawczej Polskiego Ruchu Narodowego. Wzywamy do wsp'olpracy pozostale partie i stowarzyszenia narodowe.

Zwracamy sie do wladz PRL o respektowanie dzialalnosci naszych partii, o wolny dostep do srodk'ow masowego przekazu.

Polacy w kraju i na calym swiecie! Popierajcie nas i wstepujcie w nasze szeregi! Laczmy sie wszyscy w Polskiej Wsp'olnocie Narodowej w dazeniu do wolnej, sprawiedliwej, bogatej i wielkiej Polski.

Zarzad Naczelny Polskiej Wsp'olnoty Narodowej

Rada Porozumiewawcza Polskiego Ruchu Narodowego.Oswiadczenie z 29 listopada 1989 roku.

Do prezydenta, Premiera i Rzadu, Sejmu i Senatu PRL

Do wiadomosci Prymasa Polski, Polskich Stronnictw Politycznych.

Obecna wladza PRL nadal pogarsza warunki zycia Polak'ow, wykorzystujac uzyskane zaufanie Narodu. Nieustannie dokonuje wielkich i nieuzasadnionych podwyzek cen, gl'ownie zywnosci, lek'ow i paliw, kilkakrotnie przewyzszajacych koszty ich wytwarzania. Wladza doprowadza do rabunkowego obnizania sily nabywczej pieniadza, do spadku produkcji, do rozkladu przemyslu, rzemiosla i rolnictwa, do ubozenia Polak'ow. Prowadzi to do niszczenia niekupowanej zywnosci, do glodu, chor'ob i zwiekszonej smertelnosci, do zmniejszenia przyrostu naturalnego i masowego opuszczania Kraju.

Stwarzanie glodowych warunk'ow w Kraju obfitujacym w zywnosc ma narzucic Narodowi falszywy obraz Polski biednej i zrujnowanej, niezdolnej do samodzielnego rozwoju, skazanej na uzaleznienie od obcego kapitalu. W rzeczywistosci bogata Polska o zasobnej gospodarce moze rozwijac sie wlasnymi silami i zapewnic Narodowi dobrobyt. Polska byla jednak przez 50 lat okradana i hamowana w rozwoju, a teraz jest bezprawnie wyprzedawana wbrew woli Narodu.

Sprzeciwiamy sie poczynaniom niedemokratycznie wylonionej wladzy lewicy, kt'ora glodem wymusza zgode Narodu na wyprzedaz obcym naszego majatku narodowego za dlugi zaciagniete przez narzucona wladze komunistyczna. Obcokrajowcom, z zwlaszcza skupujacym nasze dlugi Niemcom sprzedaje sie zaklady przemyslowe, ziemie PGR-owska i zloza surowcowe na Suwalszczyznie, Mazurach, Pomorzu i Slasku z prawem osiedlania sie, przyjmowania polskiego obywatelstwa i budowania niemieckich osiedli, zaklad'ow, szk'ol i kosciol'ow. Bez zmiany granic Niemcy i inni cudzoziemcy beda w Polsce wlascicielami, a my ich tania sila robocza. Jest to kolonizacja, kt'ora wraz z oslabianiem naszego wojska i swiadomosci narodowej pozbawi Polske suwerennosci a Polak'ow wolnosci, wlasnosci i dostatku.

W imie bezpieczenstwa Polski przedstawiamy wladzy nastepujace zadania:

- ujawnic stan bezprawnej wyprzedazy zagranicy polskiego majatku narodowego, ukarac sprawc'ow, odzyskac majatek juz sprzedany i zakazac dalszej wyprzedazy.

- Zastrzec prawnie wylaczna wlasnosc ziemi, zaklad'ow pracy,dom'ow i innych nieruchomosci w Polsce tylko dla obywateli polskich bez podw'ojnego obywatelstwa.

- Wyegzekwowac niemieckie i radzieckie odszkodowania wojnenne, kt'ore od Niemiec zostaly oszacowane w 1945 roku na okolo 100 miliard'ow dolar'ow.

- Uzyskac umorzenie pozyczek splaconych lichwiarskimi procentami.

- Zrewidowac narzucone nam niekorzystne umowy gospodarcze i pidniesc zanizone ceny na polskie towary za granica.

- Odrzucic zadane przez Miedzynarodowy Fundusz Walutowy zawyzanie krajowych cen gl'ownie zywnosci, obnizyc je do uzasadnionych ekonomicznie i cofnac inflacje.

- Oprzec rozw'oj gospodarczy na wlasnym kapitale zlozonym z panstwowych i prywatnych zasob'ow pienieznych, majatku trwalego i kwalifikacji ludzi.

- Przeprowadzic wykup przemyslu panstwowego przez polskich obywateli do granic ich mozliwosci kapitalowych siegajacych wartosci okolo 15 miliard'ow dolar'ow.

- Wprowadzic w przemysle wsp'olwlasnosc wszystkich pracownik'ow przez kredytowe akcje czyniace robotnik'ow mocna klasa wlascicieli polskiego przemyslu.

- Przeprowadzic parcelacje i wykup PGR-'ow oraz Panstwowego Funduszu Ziemi na rzecz chlopskich gospodarstw rodzinnych i tworzyc wylacznie krajowe sp'olki rozwijajace chlopski przemysl, handel i uslugi.

- Dopuszczac ewentualnie kapital zagraniczny do 49% udzialu w zysku bez wlasnosci ziemi, budynk'ow i maszyn bedacych wylacznie w rekach polskich obywateli.

- Zakaz podw'ojnego obywatelstwa oraz osiedlania sie w Polsce i nadawania polskiego obywatelstwa ludziom nie polskiej narodowosci.

Spelnienie tych warunk'ow uchroni Polske przed zamiarami niekt'orych Panstw i miedzynarodowych organizacji, kt'ore pod pozorem pomocy chca nas kolonizowac, pozbawic bogactw, wlasnosci i suwerennosci. Ta zaborcza dzialalnosc burzy lad miedzynarodowy, kt'ory oparty byc musi na prawie kazdego Narodu do odrebnego i suwerennego bytu we wlasnym Kraju. Wladza PRL musi respektowac zasady takiego ladu i przeciwstawiac sie zakusom podporzadkowania Polski innym Krajom.

Przewodniczacy

Polskiej Wsp'olnoty Narodowej

Boleslaw Tejkowski.Oswiadczenie z 15 stycznia 1990 roku

Przyjety przez Sejm i Senat program Rzadu godzi w interesy Narodu Polskiego. Stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i suwernnosci Polski, dla warunk'ow zycia Polak'ow. Wladza poglebia inflacje przez wielka podwyzke podatk'ow i cen, zwlaszcza energii i posiadanej w nadmiarze zywnosci, co przy zamrozeniu plac czyni sytuacje materialna katastrofalna dla og'olu ludnosci. W tej szkodliwej ekonomicznie decyzji chodzi o to, aby nedza zmusic Nar'od do pogodzenia sie ze zgubna dla Polski wyprzedaza majatku narodowego, prowadzaca do utraty niepodleglosci.

Obecny Rzad, jako jedyny na Swiecie, zwalnia od podatk'ow obcokrajowc'ow, a obciaza nadmiernymi podatkami i zbyt drogim (lichwiarskim) kredytem polskie rolnictwo, rzemioslo i przemysl, blokujac krajowa produkcje i niszczac gospodarke. Wywoluje to masowe upadlosci gospodarstw rolnych, zaklad'ow rzemieslniczych i przemyslowych, powoduje masowe bezrobocie i opuszczanie Kraju.

Ulatwia to wyprzedawanie zagranicy polskich obiekt'ow gospodarczych ponizej ich rzeczywistej wartosci. Rzad, kt'ory nie jest wlascicielem, lecz tylko dysponentem przedsiebiorstw panstwowych, bedacych wlasnoscia og'olnonarodowa, sprzedaje je obcym kapitalistom bez zgody prawowitego wlasciciela, czyli wszystkich obywateli. Monopolityczna wladza Rzadu i jego polityka sa sprzeczne z zasadami demokracji, prawami czlowieka i nauka Kosciola, na kt'ora powoluje sie premier Mazowiecki.

Program Rzadu nie zmierza wiec do uzdrowienia gospodarki i zachowania jej w polskich rekach, lecz do jej bankructwa i przekazania obcemu kapitalowi wbrew interesom Narodu, przy dotkliwym obnizaniu poziomu zycia Polak'ow. Jest to celowe uzaleznianie nas od zagranicy, kt'ore przeczy rzadowym zapewnieniom o istnieniu wolnej Polski i uniemozliwia odzyskanie rzeczywistej suwerennosci.

W sytuacji niespelniania przez Rzad oczekiwan Narodu oraz narastania niezadowolenia grozacego konfliktem, nalezy dokonac nastepujacych zmian:

1. Uniewaznic uchwalone z koncem ubieglego roku sejmowe ustawy gospodarcze.

2. Obnizyc ceny, zwlaszcza energii i zywnosci, do uzasadnionych ekonomicznie.

3. Zmniejszyc podatki i zwiekszyc tani kredyt (bezprocentowy) dla rolnictwa, rzemiosla i przemyslu, zwlaszcza budowy mieszkan, co rozwinie produkcje i obnizy ceny towar'ow, zlikwiduje calkowicie inflacje i podniesie dochody Panstwa i obywateli.

4. Zapewnic pelne zatrudnienie przez calkowite wykorzystanie mocy wyt'orczych i roboty publiczne, co zahamuje emigracje i zwiekszy produkcje.

5. Wprowadzic wyzsze podatki dla obcokrajowc'ow i dopuscic kapital zagraniczny do 1/3 udzialu w zysku bez wlasnosci ziemi, budynk'ow i urzadzen stanowiacych wylaczna wlasnosc Polski i jej obywateli nie majacych podw'ojnego obywatelstwa.

6. Uniewaznic dotychczasowe transakcje wyprzedazy zagranicy majatku narodowego i zakazac dalszej wyprzedazy.

7. Reprywatyzowac przemysl wylacznie na rzecz polskich obywateli do granic ich mozliwosci kapitalowych podwojonych kredytem panstwowym, z pozostawieniem wiekszosci przemyslu jako wlasnosci og'olnonarodowej pod zarzadem Panstwa.

8. Zapewnic wszystkim pracownikom wsp'olwlasnosc zaklad'ow przemyslowych w formie kredytowych akcji dlugoterminowych, dajacych udzial w zysku obok placy, co zwiekszy produkcje i wydajnosc pracy.

9. Rozwinac wolne rzemioslo jako podstawe przemyslu oraz rolnictwo wylacznie w rekach chlop'ow przy zniesieniu panstwowej wlasosci ziemi uprawnej.

10. Zaprzestac oslabiania Wojska Polskiego i nadac mu charakter narodowy.

11. Ujawnic list intencyjny Rzadu do Miedzynarodowego Funduszu Walutowego.

12. Przeprowadzic w pazdzierniku biezacego roku wolne wybory do Sejmu i Senatu z udzialem wszystkich stronnictw politycznych.

Polski Zwiazek Wsp'olnoty Narodowej, Polskie Stronnictwo Narodowe, Centrum Demokratyczno-Chrzescijanskie inicjuja powolanie w calym Kraju Komitet'ow Narodowych, uczestniczacych w przeprowadzaniu wybor'ow do samorzad'ow terytorialnych, Sejmu i Senatu.


Apelujemy o wlaczenie sie w te dzialalnosc stronnictw narodowych, ludowych i demokratycznych, a zwlaszcza PSL i innych, kt'ore maja na celu dobro Polski i sa w opozycji wobec katastrofalnego dla Kraju programu Rzadu Mazowieckiego.

Apelujemy do Posl'ow i Senator'ow myslacych kategoriami polskiego interesu narodowego i panstwowego, aby wstepowali do Polskiego Stronnictwa Narodowego i utworzyli Narodowy Klub Parlamentarny.

Przewodniczacy

Polskiej Wsp'olnoty Narodowej

Boleslaw Tejkowski.Oswiadczenie z 26 lipca 1990 roku

W sprawie prywatyzacji i sprzedazy

Polskich Przedsiebiorstw Panstwowych

- Przedsiebiorstwa Panstwowe zbudowane z funduszy narodowych, w tym r'owniez w ramach Centralnego Okregu Przemyslowego przed II Wojna swiatowa, przedsiebiorstwa odbudowane, rozbudowane i zbudowane po II Wojnie Swiatowej z akumulacji narodowej nie sa wlasnoscia wladzy panstwowej, lecz sa wlasnoscia og'olnonarodowa. Zaden rzad nie ma pawa sprzedawac ich komukolwiek, a tym bardziej przedsiebiorstwom i obywatelom innych Panstw i Narod'ow.

- Sprzedaz przez rzad polskich przedsiebiorstw stanowiacych wlasnosc wszystkich obywateli jest aktem bezprawia wymierzonym przeciwko Narodowi Polskiemu, poniewaz narusza jego prawa wlasnosciowe. Dlatego tez, pomimo ustawy o prywatyzacji, sprzedaz ta jest nielegalna, gdyz zaden z organ'ow wladzy panstwowej nie jest wlascicielem majatku og'olnonarodowego, a tylko jego zarzadca i to wylacznie w czasie swojej kadencji.

- Rzad i inne organy wladzy panstwowej jako zarzadcy przedsiebiorstw zwanych panstwowymi maja obowiazek prowadzenia takiej polityki gospodarczej, aby przedsiebiorstwa te dawaly prace wszystkim Polakom i produkowaly wyroby lub swiadczyly uslugi niezbedne do zaspokojenia ich potrzeb. Nie stanie sie to nigdy w wyniku polityki, jaka prowadzi rzad Tadeusza Mazowieckiego, wykonujacy instrukcje Miedzynarodowego Funduszu Walutowego, stojace w sprzecznosci z narodowym interesem Polski i Polak'ow.

- Przedsiebiorstwa z nazwy tylko panstwowe sa autentycznym, og'olnonarodowym, polskim kapitalem, kt'ory w polaczeniu z bogactwem surowcowym i urodzajnoscia gleb oraz pracowitoscia i wynalazczoscia Polak'ow jest dostateczna baza do wzrostu dobrobytu narodowego. Dlatego uwazamy, ze nie wyprzedaz tego majatku jest potrzebna Narodowi, lecz wlasciwie nim zarzadzanie, kt'ore zostalo katastrofalnie zaniedbane przez rzady PZPR i przez obecny rzad Solidarosci"

Zadamy zawieszenia ustawy o prywatyzacji i uchwalenia ustawy o zasadach funkcjonowania przedsiebiorstw. Powinna ona okreslac zadania przedsiebiorstw wobec rynku wewnetrznego, obowiazki kadry kierowniczej przedsiebiorstw i spos'ob jej wynagradzania za wykonanie wyznaczonych zadan, spos'ob zasilania przedsiebiorstw w srodki finansowe i struktury organizacyjne, w jakich przedsiebiorstwa te powinny funkcjonowac. Okreslenie wzglednie trwalych zasad funkcjonowania przedsiebiorstw jest niezbedne w celu zlikwidowania panujacej dzis w gospodarce anarchii i towarzyszacego jej recznego sterowania z centrum przez wybujale podatki, restrykcyjne kredyty i absurdalna polityke cen, marz, prowicji i cel. Prowadzi to w spos'ob zamierzony do sztucznego bankructwa naszej gospodarki i przekazania jej obcym!

Apelujemy do Was Polacy - pracujacy w przedsiebiorstwach!

- przeciwstawiajcie sie nielegalnej sprzedazy obcemu kapitalowi polskiego majatku narodowego, kt'orego czescia jest r'owniez Wasz zaklad pracy - podstawa ekonomiczna Waszego osobistego zycia.

- Zadajcie prywatyzacji wylacznie dla Polak'ow, dla Was, dla zal'og pracowniczych!

- Zadajcie uregulowania spraw gospodarczych w interesie Narodu Polskiego i Waszym wlasnym!

- Pomoze Wam w tym nasz Program gospodarczy opublikowany w naszym pismie Mysl Narodowa Polska".

Przewodniczacy

Polskiej Wsp'olnoty Narodowej

Boleslaw Tejkowski.Oswiadczenie z 1 sierpnia 1990 roku.

W sprawie sprzedazy ziemi obcokrajowcom.

Ziemia jest darem natury i dana jest tylko raz. Obszaru ziemi lezacego w granicach Panstwa Polskiego nie mozna powiekszyc w drodze inwestycji. Ziemia ta jest dla Narodu Polskiego podstawowym i niezastapionym kapitalem - daje wyzywienie, surowce i schronienie. Ziemia Polska, stanowiaca w wiekszosci prywatna wlasnosc obywateli, jest jednoczesnie wsp'olnoa wlasnoscia wszystkich Polak'ow jako ich jedyna Ojczyzna. Dlatego prawo do wlasnosci ziemi maja tylko polscy obywatele bez podw'ojnego obywatelstwa.

Polacy przez wieki strzegli i bronili swojej ziemi, aby nie dostala sie w rece obcych, aby tym samym nie utracili Ojczyzny.

Dzisiaj ziemia polska zn'ow jest zagrozona. Obcy kapital gl'ownie niemiecki i zydowski, kt'ory siega po polskie mienie narodowe, wyciaga takze rece po nasza ziemie. Wychodzi mu naprzeciw rzad Solidarnosci", kt'ory wyprzedaz cudzoziemcom polskiej ziemi chce uczynic prawem powszechnym. Nie broni interesu narodowego przyjeta ostatnio przez Sejm i Senat ustawa o gospodarce gruntami i wywlaszczeniu z nieruchomosci. Umozliwia ona sprzedawanie cudzoziemcom ziemi panstwowej i gminnej za zezwoleniem MSW, zas ziemi chlopskiej bez jakichkolwiek ograniczen. Zamierzaja z tego skorzystac Niemcy, kt'orzy w ten spos'ob przyjda do Polski jako wlasciciele grunt'ow szczeg'olnie na Slasku, Pomorzu i Mazurach oraz Wielkopolsce. Sprzyja temu antychlopska polityka rzadu narazajaca wies na zubozenie i bankructwo.

Majac na uwadze wielkie zagrozenie dla naszej Ziemi Ojczystej oswiadczamy, ze nalezy ja chronic nie tylko ustawami czastkowymi, lecz przede wszystkim zapisem konstytucyjnym czyniacym obszar Polski wylaczna wlasnoscia Narodu Polskiego, zakazujacym sprzedazy cudzoziemcom jakiejkolwiek ziemi znajdujacej sie w granicach Panstwa Polskiego.

Zwaracamy sie z apelem do wszystkich Polak'ow, a zwlaszcza do chlop'ow:

- Nie dajcie soba manipulowac!

- Ochraniajcie Ziemie Ojczysta przed jej wyprzedaza cudzoziemcom!

- Nie sprzedawajcie obcym Waszej wlasnej ziemi stanowiacej czastke Polski, bo korzysc z tego trwa kr'otko, a szkoda jest wielka i nieodwracalna!

Nar'od Polski, nasze dzieci i wnuki zyc beda na Polskiej Ziemi przez wieki. Nie przetrwaja nawet lat, jesli Wasza ziemie sprzedacie obcym!

Przewodniczacy

Polskiej Wsp'olnoty Narodowej

Boleslaw TejkowskiOswiadczenie w sprawie Iraku z 4 grudnia 1990 roku

W zyciu miedzynarodowym musza obowiazywac jednakowe zasady dla wszystkich.

Podstawa tych zasad jest uznanie Narod'ow za najwazniejsze wsp'olnoty majace prawo do jednosci w ramach wlasnego samodzielnego Panstwa.

Jezeli uznano zjednoczenie podzielonego przez USA i ZSRR Narodu Wietnamskiego i Narodu Niemieckiego, to uznane musi byc obecne zjednoczenie podzielonego przez USA Arabskiego Narodu Irackiego oraz niedalekie zjednoczenie podzielonego przez USA i ZSRR Narodu Koreanskiego, a takze powr'ot Tajwanu do Chin.

Zgodnie z prawem wszystkich Narod'ow do jednosci, uznajemy prawo Iraku do Kuwejtu jako jego czesci bezprawnie wydzielonej w osobne Panstwo przez Wielka Brytanie i Stany Zjednoczone.

Wzywamy wszystkie Narody Swiata i ich wladze panstwowe do poparcia zjednoczenia Iraku, do przeciwstawienia sie USA dzielacego Narody i rzadzacego nimi wbrew ich woli i interesom oraz wykorzystujacego ONZ dla swych wlasnych cel'ow. Nie wolno dopuscic do tego, aby Stany Zjednoczone zaatakowaly Irak negujac jego prawo do jednosci i narazajac Swiat na nieobliczalne skutki swego imperialistycznego postepowania.

Wojska Stan'ow Zjednoczonych, Zwiazku Radzieckiego i inne obce wojska musza niezwlocznie opuscic Kraje Arabskie oraz Kraje Europejskie i Koree, bowiem tylko wtedy Narody te decydowac beda same o swym wlasnym losie.

Prawo Narod'ow do jednosci jest wyzsza racja moralna i nie moze byc gwalcone przez zaborcze interesy USA wynikajace z okrytego hanba jaltanskiego podzialu Swiata, kt'orego negatywne skutki odczuwa do dzisiaj Polska i inne Kraje.

Przewodniczacy

Polskiej Wsp'olnoty Narodowej

Polskiego Stronnictwa Narodowego

Boleslaw Tejkowski.Oswiadczenie z 20 kwietnia 1991 roku

O niezawisle i bezpiczne sojusze Polski.

Realizowany przez wladze zwiazek Polski z USA, Niemcami i Izraelem, z EWG i NATO zaklada przekazanie wlasnosci w Polsce kapitalowi zydowskiemu i niemieckiemu, odstapienie Niemcom Pomorza i Slaska, zastapienie wycofywanego z Polski wojska radzieckiego wojskiem niemieckim i amerykanskim. Celem wladzy nie jest odzyskanie niepodleglosci, lecz utrzymanie uzaleznienia Polski przez zamiane okupacji zydowsko-radzieckiej okupacja zydowsko-amerykanska. Jej narzedziem jest NATO, w sklad kt'orego ma wejsc Polska, ale nie bedzie wchodzic Rosja. Dlatego zwiazek z NATO to izolacja Polski od naturalnych sprzymierzenc'ow slowianskich i uczynienie z niej bazy wypadowej przeciwko Rosji, to przesuniecie zbrojnej konfrontacji z Laby na Bug i narazenie Polski na najwieksze zniszczenie.

Niezawislosc, bezpieczenstwo i rozw'oj Polski moze jedynie zapewnic przymierze z bliskimi nam Krajami Slowianskimi majacymi najwiekszy potencjal ludnosciowy, terytorialny i surowcowy oraz duza sile gospodarcza i wojskowa. Domagamy sie przymierza Polski z Rosja, Litwa i innymi Krajami ZSRR oraz z Czecho-Slowacja, Jugoslawia i pozostalymi Krajami Balkanskimi. Uratuje ono te Kraje od rozpadu i wyprze obecne tam antypolskie wplywy zydowsko-niemieckie.

W imie przymierza Polski i Rosji, ratujacego oba Kraje przed dominacja zydowsko-amerykansko-niemiecka, apelujemy do wladz rosyjskich i radzieckich o osiedlanie Polak'ow w okregu kr'olewieckim i rozwazenie mozliwosci przekazania go Polsce. Bedzie to dla Polski potwierdzeniem slusznosci wyboru slowianskiego przymierza z Rosja, przeciw gospodarczej, osiedlenczej i wojskowej ekspansji zydowskiej i niemieckiej na Wsch'od, kierowanej przez EWG i NATO pod zarzadem USA.

Zniewoleniu Narod'ow Europy przez USA moze przeciwstawic sie tylko Slowianszczyzna, kt'orej podstawa jest przymierze wolnej Polski z wolna Rosja i wolna Czecho-Slowacja. Za takim przymierzem, przeciw zydowskiemu EWG i NATO, opowiadamy sie w imie dobra Polski, Kraj'ow Slowianskich i wszystkich Kraj'ow Europy.

Przewodniczacy

Boleslaw Tejkowski.Odezwa z 27 lipca 1991 roku

Chlopi Polscy!

Ciezka praca zywicie Nar'od, ale Wasza produkcje celowo ogranicza sie i czyni nieoplacalna. Za zywnosc w skupie placi sie Wam za malo, od nabywc'ow bierze sie za duzo. Zamiast p'oltora do trzykrotnej dochodzi do osmiokrotnej r'oznicy miedzy cena skupu a cena sprzedazy. Polske zalewa bez cla gorsza i tansza zywnosc z Zachodu, aby zlamac polskie rolnictwo. Waszym kosztem bogaci sie zagranica i zydowska wladza w Polsce. Watykan i Episkopat nie broni Was przed ekspansja USA, Zyd'ow i Niemc'ow, lecz popiera antypolska i antychlopska wladze Walesy i Bieleckiego.

W bogatej Polsce mozna natychmiast zwiekszyc produkcje rolna i zapewnic wyzywienie Narodu. Nie czyni sie tego, bowiem planuje sie polskie rolnictwo zniszczyc i wyprzedac obcym. Dlatego zawyza sie Wam procenty od kredyt'ow, czynsze, podatki, skladki ubezpieczeniowe i emerytalne, ceny maszyn rolniczych, nawoz'ow, wegla, ropy, energii i material'ow budowlanych. Nie przyjmuje sie w skupie Waszych produkt'ow. Zmniejsza sie produkcje roslinna i hodowle zwierzat. Odlogiem leza pastwiska a maja takze lezec grunty orne. Takie nieuzytki sa tansze a pozbawieni widok'ow rolnicy predzej zgodza sie na ich sprzedaz. W ten spos'ob Wasza polska ziemia ma przejsc za bezcen w rece osiedlajacych sie w Polsce Zyd'ow i Niemc'ow. Zydowska wladza masowo sprzedaje obcokrajowcom fabryki, dzialki roponosne i gazonosne, lasy i PGR-y, kt'orych nie chciala rozparcelowac miedzy chlop'ow. Teraz Was zmusza do wyprzedazy ziemi. Jest to zbrodniczy rabunek polskiego i chlopskiego majatku, r'owny czynom hitlerowskich Niemiec i zydowskich Sowiet'ow w okresie II wojny swiatowej oraz minionego okresu komunistycznego.

Nie sprzedawajcie swej ziemi cudzoziemcom. To pogorszy Wasze warunki zyciowe i skaze na zagraniczna tulaczke a Polsce odbierze suwerennosc. Tylko wtedy bedziecie wolni i bogaci, kiedy przejmiemy w Polsce wladze. Jestesmy Wasza partia. Jednoczcie sie z nami i glosujcie tylko na kandydat'ow Polskiej Wsp'olnoty Narodowej - jedynej partii skupiajacej wszystkich Polak'ow, realizujacej polskie i chlopskie interesy. Pom'ozmy Polsce a pomoze nam B'og!

Przewodniczacy

Boleslaw TejkowskiPismo do Ambasadora

Koreanskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Polsce z 22 sierpnia 1991 roku.

Polska Wsp'olnota Narodowa - Polskie Stronnictwo Narodowe w pelni popiera Wsp'olne oswiadczenie partii politycznych i organizacji Koreanskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej z dnia 10 czerwca 1991 roku".

Uwazamy zgodnie z tym oswiadczeniem, ze pragnienia Narod'ow jest zycie w narodowej samodzielnosci i pokoju, w Swiecie wolnym od broni jadrowej i zagrozenia wojna jadrowa.

Cenimy wysilki Korei P'olnocnej, zmierzajacej do zakazu rozwoju, produkcji i gromadzenia broni jadrowej oraz jej likwidacji w skali swiatowej, a przede wszystkim wycofania jej z Korei Poludniowej i przeksztalcenia P'olwyspu Koreanskiego w strefe bezatomowa.

Dlatego przeciwstawiamy sie poczynaniom USA, kt'ore narzuca Korei P'olnocnej jednostronna inspekcje jadrowa i grozi interwencja zbrojna pod pretekstem obecnosci nieistniejacych tam instalacji jadrowych. W rzeczywistosci instalacje takie z ponad tysiacem glowic nuklearnych posiada w Korei Poludniowej USA i przeprowadza tam coroczne cwiczenia wojskowe Team Spirit", zapowiadajac - podobnie jak w Zatoce Perskiej - mozliwosc uzycia broni jadrowej na P'olwyspie Korenskim.

W tej sytuacji zagrazajacej pokojowi w Azji, solidaryzujemy sie z zadaniem Korei P'olnocnej przeprowadzenia jadrowej inspekcji bazy wojskowej USA w Korei Poludniowej oraz jej calkowitego wycofania. Sluzy ona bowiem wylacznie dominacji USA w tym rejonie Swiata i zagradza Krajom Azjatyckim droge do samodzielnego rozwoju.

Wycofanie wojska amerykanskiego z Korei Poludniowej staje sie pilna koniecznoscia zapewniajaca pokojowy lad na kontynencie azjatyckim.

Przewodniczacy

Boleslaw Tejkowski.O czym wiedziec trzeba. | Walka o Polske | c